Pamiatky a múzeá 2010 – výzva na nominácie

Obrázok k článku

Redakcia revue Pamiatky a múzeá Vás vyzýva k podávaniu nominácií na výročné ceny za rok 2010 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:

–       objav, nález
–       akvizícia
–       expozícia
–       výstava
–       publikácia
–       menšia publikácia, drobná tlač
–       obnova
–       reštaurovanie
–       akcia, podujatie
–       film, video, audio, multimediálne dielo

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2010.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače, video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2010 budú publikované v čísle 3/2011.

Svoje návrhy, podnety a informácie pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2011 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
orsulova@snm.sk; rihakova@snm.sk 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články