Výročná cena revue Pamiatky a múzeá 2009 – Katov byt v Košiciach

Expozícia Katov byt vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2009. Ocenenia prevzali laureáti 9. septembra 2010 pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 v Slovenskej republike na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po devätnásty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.Autorom ocenenej expozície je Dárius Gašaj s kolektívom a Ateliér Dluhý, N.A.D.E.S. Hlavným klenotom expozície je samotná architektúra bytu, ktorý je v jedinej zachovanej bašte stredovekých Košíc – bašte cechu kolárov. Bolo ich 32. Časť expozície je venovaná životu kata, spôsobu jeho bývania a stravovania. Druhú časť tvorí trestné a najmä hrdelné právo. Vystavená je najväčšia zbierka popravných mečov mesta Košice, medzi nimi aj meč s nápisom IUS GLADII CIVITATIS CASSOVIENSIS – právo meča mesta Košice. Na štyroch faximíliách listín z archívu možno vidieť rozsudky s jednoduchým vyobrazením trestu, výplatnú listinu kata, listinu, ktorou bolo udelené právo stíhať a popravovať zločincov a dokument o tom, prečo košickému katovi odťali ruku.
„Po prvýkrát vieme pomenovať aj košických katov, na ktorých ostali pamiatky v kronikách a archívoch. S určitosťou vieme o dvoch Petroch a jednom Filipovi,“ informuje riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák. Ďalšou zaujímavou interaktívnou časťou je počítačová vizualizácia 800-ročného stavebného vývoja danej lokality. Sprievodný text je v slovenčine, angličtine a maďarčine. Expozícia je koncipovaná minimalisticky, aby dala vyniknúť stredovekej architektúre. Katov byt tvorí dôležitú súčasť v mozaike expozícií v areáli Katovej bašty a Miklušovej väznice, lebo umožnil vytvoriť prehliadkový okruh.


Expozícia Katov byt je súčasťou areálu Katovej bašty a Miklušovej väznice, ktorý bol vlani otvorený po rozsiahlej rekonštrukcii a revitalizácii financovanej z nenávratného príspevku z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Rozpočet projektu bol 427 139 €, z toho 85 % hradili nórske fondy a 15 % bolo spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR. Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Východoslovenského múzea, zo svojho rozpočtu vyčlenil ďalších 222 429 eur. Nová expozícia vznikla aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Po rekonštrukcii znovu otvoria Katovu baštu a Katov byt

Koncom septembra 2009 Košický samosprávny kraj (KSK) a Východoslovenské múzeum (VSM) slávnostne otvoria areál Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré prešli rozsiahlo rekonštrukciou. Ako informoval riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák, rekonštrukcia trvala 14 mesiacov. “Na realizáciu projektu sme získali prostriedky v objeme 436 567 eur z Nórskych fondov a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Rekonštrukcia odstránila statickú poruchu objektu Katov byt, ktorý bol vyše sedem rokov verejnosti neprístupný, vytvorila bezbariérový prístup a zveľadila celý areál, takže sa v ňom budú môcť konať aj kultúrno-spoločenské podujatia,“ informoval Pollák.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

Po pätnásty raz udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prestížne ceny za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ceny budú laureátom odovzdané osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v Slovenskej republike 13. septembra v Skalici.

Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva je Víno a keramika

Dni európskeho kultúrneho dedičstva otvoria podujatia v malokarpatskom regióne, ktoré sa budú konať od 3. do 6. septembra 2009. Tohtoročné dni nemajú spoločnú európsku tému, Slovensko si zvolilo tému Víno a keramika. Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok na hrade Červený Kameň, kde laureáti prestížnych cien revue Pamiatky a múzeá za záchranu, obnovu, propagáciu a prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva za uplynulý rok prevezmú ocenenia. Informoval o tom na tlačovej besede zástupca generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Rezník.