Pamiatky zblízka počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Obrázok k článku

Vybrané pamiatky, ktoré sú počas roka pre verejnosť zatvorené, sa po roku opäť otvoria. Stane sa tak v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 na Slovensku od 12. do 21. septembra. Slávnostné otvorenie podujatia sa v piatok 12. septembra uskutoční v Poprade, kde okrem iného archeológ Karol Pieta predstaví výstavu Kniežacia hrobka z Popradu, informuje o tom organizátor Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku – Združenie historických miest a obcí SR. Počas slávnostného otvorenia podujatia v Elektrárni – Tatranskej galérii v Poprade o 14:00 vyhlásia nositeľov 23. ročníka cien revue Pamiatky a múzeá. Ceny majú desať kategórií a udelia ich za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva za rok 2013, ako sú akvizície, publikácie či reštaurovanie.

 

Zámerom Združenia historických miest a obcí SR je, aby sa počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva “umožnilo verejnosti poznávať bohaté kultúrne dedičstvo a otvorili sa aj pamiatky, ktoré sú pre verejnosť väčšinou uzavreté alebo slúžia na iné než kultúrno-poznávacie účely”. V bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách sa každoročne organizujú špeciálne akcie. Súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva sú aj rôzne prednášky, semináre, konferencie, výstavy, mestské slávnosti, koncerty, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou. Upriamujú pozornosť na hodnoty kultúrneho dedičstva a tradične sa konajú v septembri. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov o miestnom, ale aj európskom kultúrnom dedičstve, a zvýšiť záujem o jeho ochranu. Na Slovensku sa konajú od roku 1991. Koordinátorom podujatí je od roku 2010 Združenie historických miest a obcí SR. Program Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v Slovenskej republike možno nájsť na webstránkach Združenia historických miest a obcí http://www.zhmao.sk.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005