Salaš

druh sezónneho sídla pre salašnícky chov oviec. Skladá sa z koliby a košiara.

Stavba ľudová

druh stavby, situovanej prevažne na dedine, v intraviláne al. extraviláne, príp. v okrajových častiach mesta, vzniká bez profesionálneho proje…

Stavba sezónna

druh chotárnej stavby, využívanej a obývanej iba sezónne. Najjednoduchšou formou sezónnej stavby je prístrešok pre strážcov polí, vinohrad…