Poľskí a slovenskí rezbári budú vyrábať apoštolov

Obrázok k článku

Po Veľkej noci budú poľskí a slovenskí rezbári v Mútnom v okrese Námestovo spoločne vyrábať plastiky apoštolov či svätých. Od 26. do 30. apríla 2011 budú v miestnej Goralskej kolibe z lipového a jaseňového dreva vyrezávať aj ľudové sakrálne výjavy zobrazujúce duchovný život ľudí na Orave. Na týždňový plenér oravskej sakrálnej rezbárskej tvorby prídu ľudoví umelci z Vitanovej, Oravského Veselého, Tvrdošína, Bobrova, Podbiela, Bieleho Potoka a z poľského Zywca. Spolu s ďalšími drevenými plastikami z rúk najvýznamnejších oravských ľudových rezbárov budú potom ich práce od 28. apríla do 9. mája zdobiť Goralskú kolibu v Mútnom. „Každý z umelcov prináša svojský pohľad na témy sakrálne, výjavy zo života remeselníkov, dedinského života, ako i na vlastné zobrazenia toho, čo v ich živote bolo natoľko významné a dôležité, že pocítili potrebu zaznamenať to,“ povedal riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský. Vystavované drevené plastiky získalo Oravské kultúrne stredisko do svojich zbierok cez eurofondy. V budúcnosti by chcelo zbierku rozšíriť o ďalšie práce reprezentujúce staršiu, ale aj mladšiu generáciu rezbárov na Orave.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.