Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2014 s Pro Monumenta

Obrázok k článku

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s mestom Trnava obohatili tradičné podujatie „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ o seminár určený vlastníkom a správcom nehnuteľných kultúrnych pamiatok s názvom „Deň Pro Monumenta“. V stredu, 29. októbra 2014 v zasadačke mestského úradu mesta Trnavy sa počas dopoludnia formou popularizačných prednášok a odborných seminárov dozvedia veľa užitočných rád o tom ako sa dobre postarať o svoju pamiatku.

 

Najprv projektový a odborný koordinátor predstavia úlohy a ciele nového projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, ktorého ambíciou je vytvoriť systém preventívnych prehliadok pamiatkových nehnuteľností a včas odhaliť chyby, ktoré by mohli viesť k rozsiahlejšej deštrukcii.

 

Potom ďalší odborníci z Pamiatkového úradu SR jednoduchou formou odprezentujú možnosti údržby prostredia historických objektov, spevnených plôch a terénu s ohľadom na nežiaducu vlhkosť v konštrukciách – ako zabrániť či zmierniť vlhnutie v historických objektoch.  Údržba a úpravy historických objektov z hľadiska tepelno-technických vlastností je názov ďalšej prednášky, ktorá by mohla pomôcť docieliť kvalitné vnútorné prostredie v pamiatkach. Priamo členka monitorovacieho týmu Pro Monumenta vo svojej prednáške „Údržba verzus obnova“ na konkrétnych príkladoch ukáže ekonomické, časové i prevádzkové výhody priebežnej starostlivosti o nehnuteľnú pamiatku. Odborný koordinátor projektu na záver Dňa Pro Monumenta poukáže na problematické miesta v prípade  preventívnej údržby objektov meštianskej architektúry. 

 

Po každej prednáške určenej neodborníkom v oblasti pamiatkovej ochrany bude nasledovať kolo otázok a odpovedí na danú tému. Príďte sa aj vy popýtať na možnosti údržby svojich pamiatok! Viac nájdete aj na www.promonumenta.sk

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články