Tatranská galéria začína cyklus prednášok o kultúre Spiša

Obrázok k článku

Tatranská galéria v Poprade dnes začína cyklus odborných prednášok Z dejín umenia a kultúry Spiša. Téma úvodnej prednášky celého cyklu je venovaná chronologicky prvému zo závažných umelecko-historických problémov regiónu Spiša. Prednáškou Počiatky spišskej architektúry a problém tzv. „prechodového románsko-gotického slohu“, raná gotika na Spiši sa historik umenia Ján Endrödi pokúsi odhaliť a vykresliť jestvovanie a odôvodnenie tzv. prechodného alebo románsko-gotického slohu na Spiši. Nejednoznačnosť, ako aj časové zaradenie vybraných architektonických pamiatok napomôžu zodpovedať popri prezentovaných záberoch štýlotvorných prvkov a ich rozboru aj analýzy historických dokumentov. Prednáška by mala dať odpoveď aj na otázku, prečo sa v minulosti nesprávne označovali kostoly z tohto obdobia ako „kolonizačné kostoly“.

Prednášky z cyklu Z dejín umenia a kultúry Spiša sú určené pre širokú verejnosť. Tatranská galéria má pripravené aj jednoduchšie verzie prednášok pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Viaceré z nich už prejavili o tieto prednášky záujem. Dnešnou prednáškou určenou pre širokú verejnosť obnovuje Tatranská galéria po dlhšom čase aktivity aj pre členov Klubu priateľov Tatranskej galérie. Jedným z bonusov pre členov Klubu budú aj exkurzie, kde si budú môcť záujemcovia osobne pozrieť pamiatky, o ktorých sa na prednáškach bude hovoriť. Tatranská galéria takto pripravuje exkurziu do Veľkej Lomnice, Podolínca, Mlynice, Žehry, Spišského Podhradia a Spišskej Kapituly.

Už teraz má Tatranská galéria pripravených desať prednášok, ktoré by mali odznieť v mesačných intervaloch. Chýbať nebudú témy ako gotické či barokové umenie, spišská maliarska škola, popradská a tatranská kúpeľná architektúra, mestské pamiatkové rezervácie na Spiši. „Uvedené témy tvoria len základnú osnovu programu. Je možné ich podľa potreby a požiadaviek doplniť či obohatiť,“ uviedla riaditeľka Tatranskej Galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Prednášateľmi budú okrem odborných pracovníkov Tatranskej galérie aj pozvaní špecialisti z iných kultúrnych pracovísk. Začiatok úvodnej prednášky je o 16:30 v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tatranská galéria získala 1,2 mil. € na rekonštrukciu

Tatranská galéria v Poprade získala peniaze na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, kde galéria v súčasnosti sídli. „Uspeli sme v štrukturálnych fondoch so žiadosťou, ktorej predchádzala takmer päťročná práca a príprava,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala galéria vyše 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent zabezpečí Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.

Tatranská galéria vydala knihu o Andy Warholovi

Warhol, ten druhý Andy je názov novej knihy, ktorú v týchto dňoch vydáva Tatranská galéria v Poprade. Kniha Ivana Stadtruckera je prvou takto rozsiahlou a komplexnou prácou z pera slovenského autora o fenoméne Warhol. Autor v nej príťažlivou formou podáva portrét výnimočného umelca, aj rozporuplného človeka. V štrnástich kapitolách sleduje rast jeho kreativity, vplyv prostredia a doby na jeho myslenie i cítenie. Autor podrobne skúma jeho filmársku tvorbu, upozorňuje na estetické i etické zvláštnosti jeho sieťotlačí. „Nie je náhoda, že takúto publikáciu o jednej z kľúčových osobností umenia druhej polovice 20. storočia vydáva práve naša galéria. Súvislosť medzi jeho povestnou Factory v New Yorku a našou Elektrárňou je očividná. Aj my sa snažíme, aby priestory Elektrárne pôsobili ako „umelecká továreň“,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.

Tatranská galéria otvorí zrekonštruovanú Elektráreň

Tatranská galéria v Poprade po viac ako roku otvorí v pondelok 26. oktobra 2009 zrekonštruované výstavné priestory Elektrárne Tatranskej galérie. Rekonštrukcia objektu sa začala 4. septembra minulého roku. V prvej etape vyrástla nová prístavba, kde sa presťahovala administratíva a depozit Tatranskej galérie. Táto časť rekonštrukcie bola dokončená v apríli tohto roku. Súčasne s prvou etapou pokračovala rekonštrukcia hlavnej výstavnej budovy bývalej parnej elektrárne. Po zabezpečení statiky sa v celom objekte kompletne vymenili podlahy, elektroinštalácia a vybudovalo sa zabezpečovacie zariadenie a nové vykurovanie, ktoré doteraz v objekte nebolo. Nasledovala úprava interiérov a exteriéru objektu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 820-tisíc eur zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.