zámka

zámka -y -mok ž.

[1] zariadenie alebo mechanizmus na uzamkýnanie niečoho

 

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…