Funkcionalistická pošta, Levice

Účelová budova poštového úradu, postavená v rokoch 1950-1952, autor projektu Ing. Štefan Ševčík, Stavoprojekt Nitra, 1950. Architektúra…

Hellov dom v B. Štiavnici

Rozľahlý objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a suterénom, dom má šesťkrídlový, veľmi zložitý a nepravidelný pôdorys s dvoma uzavret…

Stavba administratívna

druh stavby slúžiacej na administratívne účely. Sú to banka, prepoštská , biskupská, arcibiskupská a rádová rezidencia, archív, pošta, r…