Oravská galéria v Dolnom Kubíne: Spoznávajme galériu

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií od 17. do 20. mája 2005 týždeň „SPOZNÁVAME GALÉRIU“ spojený so superkvízom pre deti a mládež dolnokubínskych škôl, pre ktoré sú pripravené otázky, ktoré preveria ich vedomosti o Oravskej galérii a jej zbierkach, ktorá tento rok oslavuje 40. výročie svojho založenia. Súčasťou kvízu je aj aktívna výtvarná prezentácia jednotlivých účastníkov, na ktorých čakajú hodnotné ceny.
Oravská galéria každoročne v rámci celosvetovo pripomínaného 18. mája umožňuje pre všetkých návštevníkov bezplatný vstup do všetkých expozícií Oravskej galérie v Župnom dome v Dolnom Kubíne.
Tohtoročné podujatie bude obohatené o mimoriadnu možnosť spoznať originál výtvarného diela „Chudobná matka“ autora Františka Studeného zo zbierok OG, ktorý vybrala Slovenská pošta a.s. ako motív k vydaniu poštovej známky, obálky prvého dňa vydania a pamätného listu na tému „Solidarita s Áziou“. Nosným motívom známky je ľudskosť a solidarita, empatia s postihnutými krajinami a ich obyvateľmi. Časť výnosov z predaja SP a.s. daruje nadácii UNICEF Slovensko. Výtvarné umenie na známkach bolo obohatené zo zbierok Oravskej galérie už po druhý krát. Jednou z prvých cien bude aj predmetná známka s obálkou prvého dňa.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.