Martin: Prvá budova Matice Slovenskej

Obnova.sk Foto

Dnes v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum. Budovu začali stavať v roku 1864 podľa plánov Jána Bobulu a slávnostne ju otvorili na 3. valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1865. Od roku 1870 tu sídlilo prvé Slovenské múzeum.

Po zákaze Matice slovenskej v r. 1875 maďarská vláda zhabala nielen jej majetok a zbierky, ale aj budovu postavenú zo zbierok ľudu.

Až do znovuoživenia Matice slúžila v roku 1919 slúžila štátnym účelom, napr. ako pošta.

Obnova.sk Foto

Po rekonštrukcii v 80. rokoch je sídlom Slovenského národného literárneho múzea so stálou expozíciou Najstaršia slovenská literatúra a Národná dvorana. Na prízemí ponúka návštevníkom výstavy.

Nádvorie na JZ strane budovy so sochou S.H.Vajanského od F. Uprku slúži v letnom období rozličným kultúrnym aktivitám.

Osloboditeľov 11
Utorok- Sobota 8:00- 16:00 hod.

Seriál: Prehliadka historického centra mesta Martin (č. 7)
Nabudúce: Memorandové námestie a evanjelický kostol (8)
Minule: SNM Múzeum Martina Benku (6)

Zdroj: TIK Martin

Zaujimavý kontakt
Turisticko- informačná kancelária
Divadelné námestie 1
036 01 Martin
Pondelok- Piatok 9:00- 17:00
Tel.: ++421 / (0)43 / 4238776, 16186
e-mail: tik@martin.sk
internet: www.martin.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Martin: Memorandové námestie a evanjelický kostol

Na priestranstve pred evanjelickým kostolom sa pod lipami 6.- 7. júna 1861 konalo memorandové zhromaždenie slovenského národa, na ktorom bol podpísaný významný záverečný dokument- Memorandum národa slovenského (požadoval zákonmi zabezpečiť rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku).