Najstaršie sakrálne stavby na prvých slovenských eurových známkach

Základnou myšlienkou novej emisie bolo prezentovanie slovenského kultúrneho dedičstva z počiatkov kresťanskej kultúry na Slovensku, nakoľko práve kresťanstvo bolo v minulosti zjednocujúcim prvkom celej Európy. Emisný rad prezentuje historicky vysoko hodnotné a širšej verejnosti málo známe kultúrne pamiatky z obdobia 9. – 13. storočia, ktoré sú roztrúsené po celom území Slovenska.

Slovenská pošta sa už od začiatku roka 2008 intenzívne pripravuje na vstup do eurozóny. Tento významný krok sa odzrkadlí vo všetkých oblastiach života, a to nielen v ekonomickej rovine, ale hlavne v každodennom živote. Tak ako sa celá spoločnosť pripravuje na túto dôležitú zmenu, aj Slovenská pošta postupne rieši celý rad úloh, medzi ktorými je aj príprava a realizácia emisného plánu poštových známok v novej euromene.

1. 1. 2009 vydá Slovenská pošta prvú pamätnú poštovú známku s nominálnou hodnotou 1 €. Autorom výtvarného návrhu a rytcom tejto symbolickej poštovej známky je Martin Činovský. Poštová známka na upravenom tlačovom liste so šiestimi známkami, ku ktorej budú zároveň vydané aj sprievodné produkty, bude vytlačená technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

2. 1. 2009 vydá Slovenská pošta ďalších dvanásť emisií základných eurových poštových známok. Osem výplatných poštových známok bude kopírovať štruktúru ôsmich eurových mincí a štyri príležitostné budú mať nominálne hodnoty podla najčastejšie používaných známok v zmysle aktuálne platnej tarify. Tieto poštové známky sú súčasťou nového emisného radu „Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky“.

Prvé eurové poštové známky budú mať nový dizajn, na ktorom participoval holandský dizajnér slovenského pôvodu Peter Biľak a renomovaný slovenský grafik Peter Augustovič. Základnou myšlienkou novej emisie bolo prezentovanie slovenského kultúrneho dedičstva z počiatkov kresťanskej kultúry na Slovensku, nakoľko práve kresťanstvo bolo v minulosti zjednocujúcim prvkom celej Európy. Emisný rad prezentuje historicky vysoko hodnotné a širšej verejnosti málo známe kultúrne pamiatky z obdobia 9. – 13. storočia, ktoré sú roztrúsené po celom území Slovenska. Na výtvarných návrhoch poštových známok participovali najvýznamnejší slovenskí autori poštových známok, výtvarníci Peter Augustovič, Igor Benca, Róbert Brun, Arnold Feke, Karol Felix, Dušan Kállay, Peter Uchnár a rytci Rudolf Cigánik, Arnold Feke, František Horniak.

Požiadavkou Slovenskej pošty bolo, aby boli známky farebne ľahko rozlíšiteľné na prvý pohľad, tak ako bankovky, a aby pamiatky reprezentovali celé územie Slovenska podľa súčasného geopolitického rozdelenia. Spoločným znakom výplatných poštových známok je rovnaké šrafovanie pozadia, jednotná úprava a formátovanie písma fontom Fedra. Zjednocujúcim motívom, v doterajšej histórii slovenskej známkovej tvorby najrozsiahlejšej série známok, je motív sakrálnej architektúry. Na známkach nie sú zobrazené len pohľady na kostolíky, ale aj architektonické detaily typické pre románske umenie. Poštové známky č. 1 – 8 budú tlačené technikou rotačnej ocel’otlače v kombinácii s hĺbkotlačou, č. 9 – 11 budú tlačené ofsetom, č. 12 oceľotlačou z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých emisiách a základné informácie o platnosti a používaní poštových známok v súvislosti so zavedením eura na Slovensku nájdete na webovej stránke www.pofis.sk.

Poznámka: Ukážky výtvarných návrhov sú pracovnými verziami vo forme kresieb, v dôsledku čoho finálna podoba poštových známok nemusí presne zodpovedať uverejneným návrhom.

Zdroj: Poštové zvesti, časopis Slovenskej pošty, a. s., č. 2/2008

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vyšla kniha o Tatrách na poštových známkach

Tatranské motívy na poštových známkach je názov novej publikácie, ktorá koncom júna 2009 vyšla vo vydavateľstve I&B v Tatranskej Lomnici. Autor knihy Rastislav Ovšonka v nej približuje poštové známky vydané v období od prvej Československej republiky až po súčasnosť s motívom Tatier.

V stredu vydá SP dve nové známky z radu Technické pamiatky

BRATISLAVA 29. júna (SITA) – Nové poštové známky z radu Technické pamiatky s vyobrazením Špaňodolinského banského vodovodu a Tatranského omnibusu vydá v stredu Slovenská pošta (SP), š.p.
Známku Špaňodolinský banský vodovod, ktorej autorom je akademický maliar Peter Augustovič, si na každej pošte na Slovensku budú môcť ľudia kúpiť za 24 korún. Známku s motívom Tatranského omnibusu navrhol akademický maliar Peter Augustovič, jej hodnota bude 14 korún. K známkam vydá SP aj obálky prvého vydania s ich štylizovaným vyobrazením.

V budúcom roku plánuje Slovenská pošta vydať 20 známok

Bude medzi nimi aj Valentínska známka, Veľkonočný baránok alebo Vianočná známka – Traja králi
BRATISLAVA 29. augusta (SITA) – V budúcom roku plánuje Slovenská pošta vydať dvadsať známok, informovala agentúru SITA vedúca odboru komunikácie Bela Lisáková. K známkam vychádzajúcim pri príležitosti tradičných sviatkov budú patriť Valentínska známka, Veľkonočný baránok, Vianočná známka – Traja králi a známka vydaná ku dňu poštovej známky.

Odpovede

Comments are closed.