Pocta sláve tulských majstrov

Obnova.sk Fotografia

Obnova tulského kremľa a otvorenie Múzea zbraní dokumentujú nový vzťah k histórii

8. júna 1989
Dlho už bola hlavná tulská pamätihodnosť, hrdosť i okrasa mesta, v zanedbanom stave. Nemožno povedať, že by sa tu nič pre obnovenie nerobilo. Robilo, ale to tempo… Vyše dve desaťročia bolo treba k tomu, aby boli zreštaurované, aj to ešte nie úplne, kremeľské múry a veže. A zatiaľ čo prebiehali reštaurátorské práce, územie kremľa ostávalo pusté.

Obnova.sk FotografiaOtázky, otázky… Nebolo mesiaca, aby redakčná pošta nepriniesla listy čitateľov so starostlivými otázkami: Čo bude s kremľom? Kedy a kde sa začnú práce na jeho území? Uvidí terajšie pokolenie Tulanov kremeľ v takej podobe, aká mu prináleží?

Viac odpovedí na otázky obyvateľov Tuly konečne dalo nedávne zasadanie vedenia oblastného výboru Všezväzovej spoločnosti ochrany pamätníkov histórie a kultúry, vedenia oblastnej organizácie Zväzu architektov a stálej komisie pre kultúru a šport mestského Sovietu ľudových poslancov. Na tomto zasadaní bol spoločne posúdený projekt renovácie tulského kremľa, vypracovaný odborníkmi vedeckovýskumného a projekčného ateliéru všezväzovej organizácie Sojuzrestavracia. Vedúci autorského kolektívu architekt L. A. Potapov všestranne posúdil vo svojom vystúpení históriu i súčasnosť obnovy. Za krok späť považoval generálny plán mesta, prijatý v roku 1971. V okolí kremľa vtedy boli vystavané dva deväťposchodové panelové obytné domy, ktoré zaclonili pamiatku. Bezduchý projekt pretrhol zväzky s históriou…

Nastal iný čas, v ktorom je docenená národná história, vytvárajú sa zóny pamätníkov histórie a kultúry. Korekcie sú aj v generálnom pláne Tuly. Napokon sa našiel aj hospodár: kremeľ spravuje Oblastné vlastivedné múzeum, stáva sa jeho filiálnym pracoviskom. Múry a veže kremľa sa stanú drahocennými pamätníkmi ruského obranného umenia, zreštaurované budú ďalšie jeho objekty vrátane Bogojavlenského chrámu. Znova bola prednesená na posúdenie možnosť obnovenia zvonice Uspenského chrámu. Nevyhnutnosťou sa stala pre vytvorenie výškového orientačného bodu okolitých ulíc. Docent Polytechnického inštitútu, architekt V. N. Savčenko, predložil rozpracovaný projekt svojich študentov a účastníci zasadania ho hodnotili priaznivo.

Obnova.sk Fotografia
Tula, Uspenskij sobor

Aktuálnym sa stal archeologický výskum vo štvorcovom priestore kremľa, najmä pri základoch Uspenského chrámu zo XVII. storočia, budovách hauptvachty, domu policajného dozoru, tržnice. O tom, aké historické cennosti sa na území Tuly nachádzajú, presvedčili sa pred časom aj budovatelia Domu sovietov. Na drahocennosti, skrývajúce sa na historickej pôde, tiež na potrebu sústavného archeologického dozoru upozorňovala redakcia Kommunara už dávno. Teraz sú tu dvaja archeológovia, ale ich pôsobnosť a právomoc je ohraničená, ako o tom na zasadaní hovoril J. G. Jakimov. Súčasným problémom je nová schéma inžinierskych sietí. Archeológovia tu vyzvali študentov, aby v čase prázdnin pomohli pri výskume tu, na brehu Upy, v rodnom meste.

Všetkých zaujímalo reštaurovanie cenných pamiatok – kostola Narodenia Krista a Uspenského chrámu. Architektonická obnova je dokončená, teraz sa začínajú práce na vnútorných freskách. Podieľajú sa na nich skúsení majstri, osvedčení predtým v moskovskom Kremli. Čaká ich mnohoročná práca na nástenných freskách aj ikonostase.

A čo bude počas reštaurátorských a archeologických prác? O tom Informoval riaditeľ Oblastného vlastivedného múzea V. l. Boť. Pri vchode do Ivanovskej brány budú pokladnice a stánky so suvenírmi. Vo veži Ivanovskej brány bude výstavka makiet reštaurátorských prác kremľa. Vo veži Odojevskej brány bude umiestnená expozícia prác tulských majstrov v kove. V Spasskej veži bude archeologické múzeum. Interiér veže Piatnickej brány bude najvhodnejší na výstavu fotografií, predstavujúcich Tulu v XIX. storočí.

Posudzovatelia projektu budúcnosti tulského kremľa odporučili mestským orgánom, aby požiadali Ministerstvo kultúry RSFSR o pridelenie štatútu pamätníka všezväzového významu. „Je to symbolické, že práve starobylý kláštor sa podieľa na prestavbe našej ideológie, myslenia, nášho duchovného života,“ povedal tajomník oblastného výboru strany J. M. Davydov pri otvorení Múzea zbraní v Tule.

Obnova.sk Fotografia

Presne na Medzinárodný deň múzeí, 18. mája, otvorili v zreštaurovanom Bogojavlenskom chráme tulského kremľa Múzeum zbraní, po ktorom dávno volali v tomto meste bohatom na zbrojárske tradície. Česť otvoriť ho a prestrihnúť pásku mali riaditeľ zbrojárskeho závodu v TuIe N. D. Maslennikov so zaslúžilým pracovníkom tohto závodu V. A. Iljinom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil tiež prvý tajomník oblastného výboru KSSZ J. l. Litvincev, predseda oblastného národného výboru V. D. Ananiev a ďalší hostia. Na nádvorí pred chrámom pri tejto príležitosti vystupoval slávny súbor ľudových piesní a tancov Ľovša.

Nájsť tu možno a sledovať celú históriu zbrojárstva v TuIe – od domácich kováčov XVI. storočia až po súčasnosť. Tulskí zbrojári sa preslávili svojím remeslom a majstrovstvom už dávno, keď už polstoročie po založení podľa dekrétu Petra l. tu bola vytvorená Komnata vzorov zbraní. Postupne boli do nej dopĺňané práce majstrov zo všetkých končín sveta – pušky, pištole, šable, kindžaly. Výrobky tulských majstrov zasa putovali do zahraničia.

V jednotlivých expozíciách sú vystavené všetky staré zbrane: šable, kordy, palaše, karabíny, muškety, pušky. Nechýbajú tu ani súčasné výrobky, športové a lovecké zbrane, ktorými sa preslávil tulský zbrojársky závod. Do jeho histórie sa zapísali napríklad guľometom „Maxim“ a ďalšími zbraňami v časoch Veľkej vlasteneckej vojny konštruktéri P. P. Treťjakov, l. A. Pastuchov, V. G. Fiodorov či F. V. Tokarev. Múzeum zbraní, otvorené v zreštaurovanom Bogojavlenskom chráme, je ďalším dôkazom nového vzťahu k pokladom histórie v Sovietskom zväze.

Z Kommunara prel. a sprac.: (haz)

Zdroj: Smer, 8. júna 1989

Fotografie: internet

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Na spišskonovoveskú kostolnú vežu treba 9 miliónov

LEVOČA 10. januára 2001 (SITA) – Komplexné zreštaurovanie severného operáku (oporný múr) a balustrády na kostole sv. Jakuba v Levoči v hodnote 8,2 mil. Sk bolo v roku 2000 najvýznamnejšou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Okrem toho, levočskí reštaurátori pokračovali v obnove nástenných malieb v kostole v Červenom Kláštore. Komplexná injektáž klenby a fixácia kamenných rebier v lodi kostola si vyžiadali takmer 0,7 mil. Sk. V Spišskej Novej Vsi sa reštaurátori zamerali na komplexný reštaurátorský prieskum a záchranné práce na fasáde Provinčného domu.

Dvadsaťpäť rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči

12. júna 2008 – Doteraz finančne, materiálovo a časovo najnáročnejším dielom, ktoré stále nie je ukončené, je obnova exteriéru chrámu sv. Jakuba v Levoči. Intenzívne sa tejto národnej kultúrnej pamiatke venujú reštaurátori od roku 1996.
Za 12 rokov reštaurátorských prác sa na tejto akcii preinvestovalo približne 60 mil. Sk. Ďalšie prostriedky stálo reštaurovanie mobiliáru samotného kostola. Tkáč sa ani nepokúša odhadnúť termín ukončenia prác na exteriéri kostola. „Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov,“ uviedol vedúci ORA. Koncom 90-tych rokov odhadovali reštaurátori rozsah prác na exteriéri kostola sv. Jakuba na 200 mil. Sk.