B. Štiavnica: S Katarínou Voškovou o Hellovom dome

Obrázok k článku

Autor: Siliva Šujanová, Štiavnický život 4/2005
O aké práce išlo v Hellovom dome, čo bolo ich cieľom a ako ste spokojná s ich výsledkom?Ing. arch. K. Vošková (Pamiatkový úrad, vedúca pracoviska v B. Štiavnici): „Dom na Akademickej ulici č. 8 – tzv. Stará pošta – bol na zozname ohrozených pamiatok Banskej Štiavnice do konca roka 2004. Kvôli niekoľko rokov narušenej statike arkiera nad hlavnou cestou, dieram v streche, zdeštruovaným komínom, padnutej vzácnej renesančnej sieťovej klenbe na prízemí a hlavne kvôli absencii vízie využitia a záchrany domu – bol objekt ako jeden z najvýznamnejších historicky a architektonicky cenných domov Banskej Štiavnice zaradený na prestížny zoznam “100 najohrozenejších pamiatok sveta” (World Monuments Fund, New York, rok 1998).

O aké práce išlo v Hellovom dome, čo bolo ich cieľom a ako ste spokojná s ich výsledkom?

Obnova.sk Fotografia

Vďaka podpore MK SR – programu dotácie na zá-chranu kultúrnych pamiatok “Obnovme si svoj dom” vlastník, pod metodickým usmernením nášho praco-viska, vykonáva najnevyhnutnejšie stabilizačné práce. Doposiaľ bol objekt vyprataný od sutiny a odpadu s náležitým odseparovaním historického stavebného materiálu, boli podopreté staticky narušené klenby, klenba suterénu so vstupom od ulice bola doplnená v pôvodnej kamennej konštrukcii, ďalej bola domurovaná stena, na ktorú dosadala spomínaná sieťová klenba. Zároveň bolo riešené odvedenie zrážkovej vody zo strechy do kanalizačného zberača. Pokračovanie prác na stabilizácii – domurovaní klenby a doplnení klampiarskymi výrobkami, sa predpokladá, keď nastanú priaznivejšie klimatické pod-mienky.

Takúto stavebno-statickú stabilizáciu, ktorá by domy aspoň fixovala a zamedzila ďalšej deštrukcii, by si vyžadovalo ďalších cca 20 – 30 vzácnych historických objektov v meste.“

Odkazy:

Najohrozenejšie pamiatky sveta
Zánik Hellovho domu stále nie je istý
Nesúhlas s odstránením historickej pamiatky Hellov dom

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

The World Monuments Fund (WMF)

The World Monuments Fund (WMF), najvýznamnejšia súkromná nezisková organizácia zameraná na ochranu a zachovanie historického, umeleckého a architektonického dedičstva ľudstva, zverejnila svoj zoznam 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok podľa programu World Monuments Watch pre rok 2004.