Pošta vydala dve známky na počesť sv. Gorazda a sv. Klimenta

Slovenská pošta vydala tento týždeň dve nové poštové známky „Sv. Sedempočetníci: sv. Gorazd a sv. Kliment“, vydané pri príležitosti 1 125 výročia úmrtia sv. Metoda a nominácie sv. Gorazda na veľkomoravského arcibiskupa. Známky sú v nominálnej hodnote 0,60 €, platia od 27. júla 2010.

Obe známky majú rovnaké rozmery 26,5 x 44,4 mm a sú na upravenom tlačovom liste oddelené od seba kupónmi, na ktorých sú zobrazení ostatní svätci patriaci do skupiny sv. Sedempočetníkov: sv. Cyril, sv. Metod, sv. Sáva, sv. Angelár a sv. Naum.


Súčasne s poštovou známkou Sv. Gorazd bola vydaná aj obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. júl 2010 a domicilom Močenok. Hlavným motívom prítlače sú ruky prinášajúce písmo (hlaholiku). Námetom FDC pečiatky je portrét Ježiša Krista. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak. Spolu s poštovou známkou Sv. Kliment bola vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 27. júl 2010 a domicilom Nitra. Hlavným motívom prítlače na FDC je latinský procesionálny kríž na pozadí symbolickej krajiny. Námetom FDC pečiatky je portrét Bohorodičky. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC, ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky a FDC je František Horniak.


Sv. Gorazd sa zaradil medzi učeníkov solúnskych bratov Konštantína a Metoda hneď po ich príchode na Veľkú Moravu. Starnúci arcibiskup Metod ho určil pred svojou smrťou za svojho nástupcu so slovami „…toto je slobodný muž vašej zeme, dobre študovaný v latinských knihách, pravoverný.“ Na základe toho sa predpokladá, že sa narodil na území Veľkej Moravy (pravdepodobne v okolí Nitry –v Močenku). V pohnutých dobách, keď došlo k vyháňaniu Metodových žiakov, nie je medzi tými, ktorí odišli do Bulharska, ani medzi tými, ktorých predali židom do otroctva. Možno ho zabili, alebo sa skrýval na niektorom veľmožskom dvorci. Ľudia ho veľmi skoro začali uctievať ako svätca a časom sa dostal i do stredovekých liturgických kalendárov. Niektorí ho považujú za autora životopisu sv. Metoda napísaného v staroslovienčine.


Sv. Kliment patril tiež k najvýznamnejším žiakom solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Na Veľkej Morave sa venoval učiteľskej a pastoračnej činnosti. Po smrti arcibiskupa Metoda a po prenasledovaní jeho žiakov ho bulharský panovník Boris vyslal do dnešného Macedónska. Tu v mestečku Ochrid založil kláštor, vystaval niekoľko kostolov a za sedem rokov práce vraj dokázal vyškoliť a vychovať až 3 500 žiakov. Sv. Kliment sa stal prvým slovanským biskupom v Bulharsku. Mnohí ho považujú za autora životopisov Konštantína a Metoda, alebo aspoň jedného z nich. Niektorí vedci Klimenta považujú za autora nového – zjednodušeného slovanského písma – cyriliky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rozprávková známka s ilustráciou Albína Brunovského

Slovenská pošta vydáva poštovú známku s ilustráciou “Meluzína Jozefína” od Albína Brunovského z Modrej knihy rozprávok. Známka, ktorej motív vybral Daniel Brunovský, syn jedného z našich najvýznamnejších ilustrátorov, zobrazuje Bratislavský hrad obklopený štyrmi rozprávkovými bytosťami. Slávnostná inaugurácia známky sa uskutočnila 28. mája 2010 pri príležitosti otvorenia výstavy “Albín Brunovský v zrkadle času” v galérii aktualít GMB v Pálffyho paláci v Bratislave.

V budúcom roku plánuje Slovenská pošta vydať 20 známok

Bude medzi nimi aj Valentínska známka, Veľkonočný baránok alebo Vianočná známka – Traja králi
BRATISLAVA 29. augusta (SITA) – V budúcom roku plánuje Slovenská pošta vydať dvadsať známok, informovala agentúru SITA vedúca odboru komunikácie Bela Lisáková. K známkam vychádzajúcim pri príležitosti tradičných sviatkov budú patriť Valentínska známka, Veľkonočný baránok, Vianočná známka – Traja králi a známka vydaná ku dňu poštovej známky.

V stredu vydá SP dve nové známky z radu Technické pamiatky

BRATISLAVA 29. júna (SITA) – Nové poštové známky z radu Technické pamiatky s vyobrazením Špaňodolinského banského vodovodu a Tatranského omnibusu vydá v stredu Slovenská pošta (SP), š.p.
Známku Špaňodolinský banský vodovod, ktorej autorom je akademický maliar Peter Augustovič, si na každej pošte na Slovensku budú môcť ľudia kúpiť za 24 korún. Známku s motívom Tatranského omnibusu navrhol akademický maliar Peter Augustovič, jej hodnota bude 14 korún. K známkam vydá SP aj obálky prvého vydania s ich štylizovaným vyobrazením.