hlina

z geologického hľadiska je hlina nespevnenou horninou Zdroj: [Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.] [Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu…

Plnivo

jedna z dvoch hlavných súčastí malty. Ide o piesok riečny (s guľatými zrnami a kopaný (s ostrohrannými zrnami, ktorý sa preto spojivom lepš…

Maštaľ

súčasť hospodárskeho dvora, druh hospodárskej stavby samostatne stojacej na dvore al. časť ľudového domu (dostavaná za tretím priestorom so…

Materiál stavebný

vytvára stavebné konštrukcie. Patrí sem kameň - lomový kameň, kvádre, riečne okruhliaky (- murivo), platňa ( dlažba), bridlica ( krytina); …

Mazanica

druh stavebného materiálu, íľová hlina zmiešaná s plevami, príp. slamou a iným organickým spojivom; 1. druh archeologického nálezu, nachá…

Murivo nasucho kladené

druh muriva, sprav. kamenného, z opracovaného kameňa, kladeného bez malty al. iného spojiva, príp. s použitím spojiva zemitého charakteru (ba…

Chodník parkový

súčasť cestnej siete záhrady al. parku, druh cesty, sprav. užšej ako 3 m, z prírodného materiálu - ľahko zavalcovaná hlina, piesok, kamenn…

Konštrukcia nabíjaná

zvyč. súčasť ľudových stavieb, druh hlinenej stavebnej konštrukcie hlinených múrov postupným ubíjaním vlhkej hliny zmiešanej so slamou do…

Konštrukcia vykladaná

druh stavebnej hlinenej konštrukcie, používanej v ľudových stavbách. Je to hlina po celom obvode stavby nakladaná v niekoľkých vrstvách nad …

Dlážka

1. horná plocha podlahy s rôznou povrchovou úpravou uplatňujúcej sa sprav. v interiéri. Druhom dlážky je drevená dlážka z paluboviek, parki…

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…