Účastníci kurzov v Zaježovej budú vedieť stavať z hliny a slamy

Netradičné skúsenosti získajú všetci, ktorí sa zapoja do série praktických kurzov prírodného staviteľstva, ktoré organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica na Zaježovej. Účastníci sa pod vedením skúsených lektorov naučia omietať hlinou, stavať hlinené priečky alebo zatepľovať slamenými balíkmi. Súčasťou kurzov je aj program zážitkovej pedagogiky. Píše sa to na stránke www.zivica.sk.

Kurz, ktorý sa konal v prvý augustový víkend, mal názov Hlinené priečky – ako vytvoriť v interiéri priečky z hliny, ktoré sú funkčné, zdravé a pekné. Pracovalo sa na časti kúpeľne, ktorá je súčasťou rekonštrukcie Polomov. V teoretickej časti sa účastníci dozvedeli, na čo všetko sa dá hlina použiť. Spoločne si pozreli použité technológie na iných stavbách v Zaježovej.

V posledný augustový víkend zase počas kurzu Umenie z hliny v interiéri dotvoria hlinené omietky a priečky povrchovými plastikami a vkladaním iných materiálov do čerstvej hliny a povedia si aj to, ako stavať s použitím hliny. Súčasťou kurzu bude prehliadka ekologických novostavieb na Zaježovej spojená s výkladom.

Od 19. do 21. septembra 2008 na kurze zateplia slamenými balíkmi časť podkrovia, ktoré bude v budúcnosti slúžiť na ubytovanie pre účastníkov kurzov na Polomoch a vyskúšajú si omietanie slamených balíkov hlinenou omietkou. Aj súčasťou tohto kurzu bude prehliadka ekologických novostavieb na Zaježovej spojená s výkladom.

Na kurz je pre obmedzený počet miest potrebné prihlásiť sa najneskôr týždeň pred jeho konaním. Jeho cena je dvesto korún (6,64 €), zahrnutá je strava, ubytovanie a program. Kurz začína v piatok večerou a končí v nedeľu obedom. Ubytovanie je vo vlastnom stane, na sene alebo na posteli vo vlastnom spacáku.

Kurzy sú v dome Polomy na lazoch Zaježová v okrese Zvolen. Usadlosť na Polomoch odkúpilo začiatkom 90. rokov občianske združenie s úmyslom vytvoriť z nej ekocentrum. Odvážnu prestavbu však pred svojim zánikom nedokázalo dokončiť a tak dom ostal rozostavaný. Napriek tomu ho využívali na víkendovky a letné tábory, až v roku 2001 sa im podarilo získať ho a tak mohli pokračovať v rekonštrukcii. Na ďalšie práce však chýbajú finančné prostriedky a tak aspoň časť z nich získavajú prenájmom domu a organizovaním podujatí v ňom. Viac info o ubytovaní na www.zajezka.sk.

Kurz organizujú v rámci projektu Holistická environmentálna výchova, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Hlinené stavby

Z hliny sa stavalo už v praveku. Monumentálne hlinené stavby poznáme zo starovekého Egypta a Mezopotámie. V Mezopotámii sa do hliny na nepálené tehly na stavbu zikkuratov pridával prírodný asfalt – bitúmen. V Egypte, antickom Grécku a Ríme sa do hliny pridávala rezaná slama. Stavbu stien z hliny spomína aj rímsky architekt Vitruvius v 2. polovici 1. storočia pred naším letopočtom. V Európe bola nepálená hlina bežným stavebným materiálom až do 1. svetovej vojny.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!