Murivo nasucho kladené

druh muriva, sprav. kamenného, z opracovaného kameňa, kladeného bez malty al. iného spojiva, príp. s použitím spojiva zemitého charakteru (bahno, blato, hlina, íl).

Kategória: Architektúra
Tag: hlina

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede