Forum Urbes Medii Aevi VII

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a Archaia Brno o.p.s. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník konference Forum Urbes Medii Aevi VII (Surovinová základna a její využití ve středověkém městě) která se uskuteční ve dnech 13. až 16. května 2008 v prostorách kongresového sálu MZLU ve Křtinách

Téma konference:
„Surovinová základna a její využití ve středověkém městě“
• dřevo (využití a zpracování, stavební surovina, topivo; těžba
a doprava)
• kámen (využití a zpracování, stavební surovina; těžba, doprava; lomy)
• hlína (využití a zpracování, cihelny, stavební keramika)
• kovy (těžba a zpracování rud, zpracování železa a barevných kovů)

Dílčí propozice:
• Délka jednotlivých referátů max. 20 min
• Po každém bloku příspěvků bude vymezený prostor k diskusi
• Pro všechny přednášející možnost prezentace na panelech v předsálí.
• K dispozici: dataprojektor, diaprojektor, meotar (v případě dalších
požadavků v patřičném předstihu přednesených i další technika)
• Jednací jazyk: němčina, angličtina, čeština, slovenština. Referáty
budou simultánně tlumočeny
• Minimálně dva společenské večery (bude upřesněno)
• Ve středu je plánována exkurze (bude upřesněno)
• Příspěvek je možno přihlásit do 10.3.2008
• Konferenční poplatek činí 700,-Kč, pro studenty 250,-Kč
• Všechny informace budou průběžně aktualizovány na našich www
stránkách http://www.archaiabrno.org/home_cs/?
• K 10. 4. 2008 obdrží přihlášení účastníci upřesňující propozice včetně
aktuálního programu.

Kontaktní adresa:
Jitka Šibíčková
ARCHAIA Brno o.p.s.,
Česká 6, 602 00 BRNO

E-mail:
jsibickova@archaiabrno.cz
Mobil:. +420 777 239 331
Tel: +420 545 214 069

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Památková péče, její vývoj a současné trendy

Na seminář s tímto názvem si dovoluje pozvat vás společnost pro obnovu a využití historických památek – Polypeje. Seminář, který je součástí projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady / Learn and Recover Castles in Europe, se uskuteční v úterý 13. prosince 2005 ve 14 hodin na Fakultě architektury v Brně, místnost A 118.

Využití elektronové mikroskopie v oblasti památkové péče

V souvislosti se zahájením činnosti pracoviště elektronové mikroskopie na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, které vzniklo za podpory centralizovaného rozvojového projektu MŠMT  „Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie“ Vás zveme na odborný seminář „Mikrosvět uměleckých děl – využití elektronové mikroskopie v oblasti památkové péče“

Konference Archeologie a veřejnost III

Sdružení Veřejná archeologie si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost III, Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost? Která se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2006 v klášteře Servítů Nových Hradech.