Menhiry, Holíč

Jedná sa pravdepodobne o navýchodnejšie položenú doteraz objavenú  megalitickú stavbu. Každopádne na našom území jedinú pamiatku …

Historický park Lednické Rovne

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Med…

Mestský park Piešťany

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, ne…

Dolná Strehová kaštieľ

Rokokovo - klasicistická budova kaštieľa má pôdorys písmena U. Z hlavného priečelia vystupuje rizalit a nárožia budovy sú doplnené dvoj…

Hajná Nová Ves kaštieľ

Kaštieľ má štvorkrídlovú dispozíciu, rozloženú okolo ústredného nádvoria na štvorcovom pôdoryse. Nádvorie je sprístupnené jed…

Dolná Krupá kaštieľ

Obdĺžnikovú budovu kaštieľa zdobí na oboch stranách priečelia klasicistický portikus. Budovu obklopuje krajinársky pôsobivý anglický p…

Kaštieľ Budmerice

 Hlavná fasáda s ustupujúcim rizalitom je ukončená nad portálom s erbom vysokou vežou.