Oponice Apponyiovský veľký kaštieľ

Logo pamiatky

Jedná sa o poschodovú trojkrídlovú pôvodne renesančnú budovu, neskôr zjednotenú v historizujúcom tvarosloví. Zaujímavosťou bola rodinná Apponyiovská knižnica situovaná v severnom krídle pristavanom v 19. storočí, ktorá obsahovala 25 000 zväzkov, z toho okolo 10 000 pochádzalo zo 16.storočia. Fragmenty tejto knižnice budú umiestnené opäť na pôvodnom mieste. Kaštieľ obklopuje rozsiahly anglický park v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny, ale aj napríklad tenisové kurty založené Apponyiovcami.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.