Pokračujú v záchrane kaštieľa Rusovce

Kaštieľ v Rusovciach, ilustračné foto, zdroj wiki

Úrad vlády SR pokračuje v záchrane kaštieľa Rusovce. V roku 2011 investoval do areálu a objektu kaštieľa Rusovce takmer 92 000 eur, čo je o 30 % viac ako v predchádzajúcich rokoch. Najviac financií sa investovalo do obnovy a údržby parku a do nevyhnutných prác na záchranu objektu. Snaha Úradu vlády SR o záchranu a rekonštrukciu tohto jedinečného kaštieľa našla oporu aj v návrhu rozpočtu pre roky 2012 – 2014, keď majú byť na tento účel uvoľnené ročne približne tri milióny eur.

Generálny projektant rekonštrukcie Ján Bahna vypracoval pre Úrad vlády SR návrh na ocenenie najnevyhnutnejších prác na údržbe a záchrane objektu, ktoré sú predpokladom pre začiatok vlastnej rekonštrukcie. Z predbežného finančného prepočtu generálneho projektanta si sanačné a súvisiace práce vyžiadajú takmer štyri milióny eur. Neriešenie problému bude mať za následok ďalšiu devastáciu už vykonaných prác.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

Odpovede

  1. Ktože to tam vystupuje v

    Ktože to tam vystupuje v pozícii generálneho projektanta rekonštrukcie. To meno som už niekde… , že by Vígľaš, Levická synagóga a teraz Rusovce?

  2. podľa mňa to vyzerá u nás

    podľa mňa to vyzerá u nás tak, že niekto z podnikateľov vidí v nejakej staršej historickej budove dobrý “kšeft” a tak, vloží do projektu investície a potom sa z kaštieľa stane nie mieto pre návštevníkov ale pre nocľažníkov, ktorí si zaplatia ťažké peniaze za jednu noc v “krásne” zrekonštruovanom kaštieli… 

Comments are closed.