Voda pramen života

V Podzámeckej záhrade, zdroj: NPÚ

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění.

Zvolené téma konference Voda – pramen života – obnova a péče o vodní prvky a vodohospodářské objekty v kompozici historických zahrad a parků úzce navazuje na realizaci projektu obnovy části Květné zahrady v Kroměříži v jejímž rámci bude v roce 2013 uskutečněna památková obnova řady unikátních historických vodních prvků i instalace soudobých technologií. Kromě širší prezentace těchto počinů zazní v programu konference příspěvky odborníků, kteří téma VODA v zahradním umění představí z mnoha úhlů pohledu – filosofického, historického, architektonického, technického, technologického aj. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů.

Jako tradičně bude na odbornou část navazovat řada doprovodných programů, které se pokusí představit kroměřížské zahrady jako živoucí prostor pro lidi naplňovaný uměním.

Konference proběhne ve dnech 13. a 14. června na Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Pozvánka, program, prihláška

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.