Voda pramen života

V Podzámeckej záhrade, zdroj: NPÚ

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění.

Zvolené téma konference Voda – pramen života – obnova a péče o vodní prvky a vodohospodářské objekty v kompozici historických zahrad a parků úzce navazuje na realizaci projektu obnovy části Květné zahrady v Kroměříži v jejímž rámci bude v roce 2013 uskutečněna památková obnova řady unikátních historických vodních prvků i instalace soudobých technologií. Kromě širší prezentace těchto počinů zazní v programu konference příspěvky odborníků, kteří téma VODA v zahradním umění představí z mnoha úhlů pohledu – filosofického, historického, architektonického, technického, technologického aj. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů.

Jako tradičně bude na odbornou část navazovat řada doprovodných programů, které se pokusí představit kroměřížské zahrady jako živoucí prostor pro lidi naplňovaný uměním.

Konference proběhne ve dnech 13. a 14. června na Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Pozvánka, program, prihláška

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.