Na záchranu kaštieľa založili občianske združenie

Kaštieľ v Galante, zdroj: wiki

Postupná kompletná obnova neogotického kaštieľa, ktorý je symbolom mesta Galanta, je cieľom občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante. Založila ho skupinka poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa už ďalej nechcú len pozerať na dlhodobo chátrajúci historický skvost.

,,Za dvadsať rokov sa mestu nepodarilo s kaštieľom nič urobiť, tak sme sa nahnevali a skúsime to zmeniť,“ povedal člen občianskeho združenia Jozef Keppert. Dodal, že sa pokúsia získavať peniaze a kaštieľ po častiach obnovovať. Momentálne je zakonzervovaný, zrekonštruované je len jeho severné krídlo. Pôvodne samospráva ponúkala kultúrnu pamiatku na predaj, rokovala s mnohými záujemcami, no kaštieľ napokon vždy zostal v majetku mesta.

,,O kaštieľ bolo 47 záujemcov, na jedného z nich bol už dokonca aj prepísaný. Predaj však vždy zlyhal na peniazoch,“ dodal Keppert. Medzi záujemcami bol štátny úradník, developeri i podvodníci. Naposledy nehnuteľnosť chcela vzdelávacia inštitúcia, ktorá však mala také požiadavky na prestavbu, s ktorými by u pamiatkarov neuspela. Občianske združenie chce peniaze získavať od sponzorov, z dvoch percent daní, spolupracovať chce naďalej so samosprávou a pamiatkarmi.

Neogotický kaštieľ’ dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci v období prvého mohutného rozmachu moci a hospodárskej prosperity rodu. Ďalší člen rodu Imrich, nitriansky biskup, dal v roku 1736 objekt prestavať v barokovom slohu. Súčasná podoba kaštieľa je výsledkom radikálnej prestavby v roku 1861 v duchu romantickej anglickej gotiky. Kaštieľ je monumentálna stavba, postavená v pôdoryse U.

Na kaštieli začali v roku 1988 rekonštrukčné práce, ktoré po nežnej revolúcii pre nedostatok peňazí skončili. V rámci týchto prác vznikli nové priestory v podkroví, spevnené boli staticky narušené klenby a stavba bola zaizolovaná proti zemnej vlhkosti. Od roku 1920 bol vlastníkom kaštieľa štát, v roku 1992 prešiel do majetku mesta. Galanta nedávno obnovila severné krídlo kaštieľa, inak sa podieľa len na udržiavaní jeho terajšieho stavu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…