Okoličné, Kostol sv. Petra z Alkantary

Logo pamiatky

Trojloďový kostol je ojedinelou stavbou neskorej gotiky na Liptove. Svojim kompletným dostavaním, podľa pôvodného projektu, je výnimočný aj medzi pamiatkami Slovenska. Vyrástol na brehu Váhu, uprostred Liptovskej kotliny v rokoch 1476-1492.

Spolu s františkánskym kláštorom tvoria uzavretý architektonický komplex. Jeho stred tvorí podĺžny dvor s obliehajúcou arkádovou krížovou chodbou, ktorá sa na severnej strane pripája ku kostolu. Kostol je neskorogotická stavba s 16,7 m dlhou svätyňou zaklenutou sieťovou klenbou. V polygonálnej apside sú štyri trojpolné gotické okná. Trojlodie je halového typu zaklenuté dvanásťpolnou hviezdicovou klenbou, podobretou šiestimi štíhlymi osemhrannými stĺpmi, stojacimi na štvorhranných podstavcoch. Dĺžka trojlodia je 25 m. Loď je od svätyne oddelená triumfálnym oblúkom. K severnej stene je pristavená kaplnka, pod ktorou sú hroby zemanov z Okoličného. Hlavný oltár s barokovou stĺpovou architektúrou, nadstavcom, sochami a stredným obrazom sv. Petra z Alkantary je z roku 1742, ktorý dal postaviť Ladislav Okoličányi. Obraz sa počas najväčších sviatkov odsúva a v jeho pozadí sa nachádza kulisový Boží hrob alebo Betlehemské jasle.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.