SNG: Autopoesis

Prostredníctvom rôznych vizuálnych médií (kresba, maľba, fotografia, video, komorné formy výtvarného prejavu, 3D objekt a i.) výstava predstaví špecifické formy výtvarných kreácií, ktoré odzrkadľujú často skryté významy života, správania sa jedinca, ktorý „prepadol“ vášni pravidelného či menej pravidelného zaznamenávania svojich vízií, spomienok, predstáv, útržkov snov, čarbaníc, konceptov a pod. Ústredným motívom, okrem „sebaprezentácie“ ako sebareflexívnej práce s vlastnou tvárou či telom, je teda narácia denníka, ktorý je intímny a zároveň vo svojej podstate ľudsky univerzálny, keďže vždy pramení zo zákonitostí povahy človeka ako biologického druhu i z jeho existencie ako spoločenskej bytosti. Okrem toho, že kategória Autopoesis je tu vnímaná ako zrkadlo najsubjektívnejších pocitov, podáva aj určitú sumu informácií, ktoré často približujú okrem dokumentárnej roviny aj zápas o vlastnú identitu –osobnostnú či umeleckú – a jeho prostredníctvom plasticky dokresľujú i svetonázorovú platformu, atmosféru a kontúry súvekého diania.

SNG, Esterházyho palác, Bratislava, suterén, Trvanie výstavy: 9. september – december 2005, Kurátorka výstavy Zora Rusinová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.

Plagáty z Viedne

Viedenská mestská a zemská knižnica spravuje okrem iného i rozsiahlu zbierku plagátov. Výstava predstaví po prvýkrát na Slovensku výber plagátov z tejto zbierky, ktorý je založený na historicko-umeleckom mapovaní hlavných vývinových tendencií plagátu v časovom intervale presahujúcom sto rokov.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majster Pavol z Levoče

Slovenské národné múzeum Vás pozýva na výstavu na Bratislavský hrad do SNM-Historického múzea
Výstava Majstra Pavla na Bratislavskom hrade predstavuje jeho najvýznamnejšie diela prostredníctvom faksimilných kópií, ktoré okrem kópií troch monumentálnych sôch z hlavného oltára farského kostola v Levoči, tvoria základ stálej expozície Majstra Pavla v Levoči.

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.