Majster Pavol z Levoče

Obnova.sk Fotografia

Slovenské národné múzeum Vás pozýva na výstavu na Bratislavský hrad do SNM-Historického múzea
Výstava Majstra Pavla na Bratislavskom hrade predstavuje jeho najvýznamnejšie diela prostredníctvom faksimilných kópií, ktoré okrem kópií troch monumentálnych sôch z hlavného oltára farského kostola v Levoči, tvoria základ stálej expozície Majstra Pavla v Levoči. Výstava je pozvánkou hľadať a poznávať jedinečnosť nášho kultúrneho dedičstva in situ. Je zároveň pripomenutím našej povinnosti vedieť o našich koreňoch čo najviac a povinnosti toto kultúrne dedičstvo chrániť. Keby sme totiž dnes chceli pripraviť výstavu Pavlovho diela prostredníctvom originálnych artefaktov, pravdepodobne by už nemohla mať rozsah výstavy z roku 1967. Mnohé Pavlove diela sú totiž v stave, pre ktorý označenie „havarijný“ už nestačí. Jeden príklad za všetky ostatné – stav oltára sv. Margity v Mlynici. Usporiadatelia ďakujú Slovenskej národnej galérii za veľkorysé zapožičanie diel zo svojich zbierok.

Obnova.sk Fotografia

Usporiadatelia: SNM-Historické múzeum, Bratislava, SNM-Spišské múzeum, Levoča

Autorka výstavy: PhDr. Mária Novotná
Výtvarno-priestorové riešenie: Ing. arch. Magdaléna Janovská

Miesto konania: Bratislavský hrad, 2. poschodie
Termín konania: od 8. apríla do 31. augusta 2004
Otvorené: každý deň okrem pondelka od 9. 00 do 17. 00, posledný vstup o 16.15 h

Viac informácií na www.snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.