Ivan Pavle – Umenie je súčasťou nášho života.

Mrazivé decembrové prechádzky bratislavským Starým Mestom si môžete prežiariť aj výtvarným zážitkom. Galéria NOVA na Baštovej ulici, ktorá už tradične prináša to najlepšie z tvorby súčasných slovenských výtvarných umelcov, tentoraz pozýva na výstavu najnovších malieb Ivana Pavleho. Ivan PAVLE (1955) absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v roku 1981 na Oddelení monumentálnej maľby v ateliéri doc. D. Castiglioneho a I. Vychlopena. Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. S úspechom vystavuje nielen doma, ale i v zahraničí, najmä v USA, Holandsku, Nemecku a Francúzsku, kde v tomto roku absolvoval dvojmesačný tvorivý pobyt na Cite Universite v Pariži. Výstava v galérii NOVA predstaví aj diela, ktoré vznikli v Paríži. Jeho tvorba je majetkom verejných i súkromný galérií a zberateľov.

Ivan Pavle vníma maľbu ako spôsob svojej umeleckej existencie. Vyjadruje sa najmä prostredníctvom špecifickej práce s farbou a rôznymi materiálovými štruktúrami, ktoré dielam dodávajú nielen ďalší plastický rozmer, ale aj nový význam. Farba, obohatená o rôzne štruktúry pást a pieskov, prehlbuje psychologické vrstvy obrazu. Z obsahového hľadiska sa Pavle zaoberá témami, ktoré nás odkazujú na minulosť, alebo sú súčasťou prítomnosti. Autor vyjadruje historickú tematiku, figuratívne motívy i zakomponovanú krajinu. Realita sa premieta do maliarskych vidín, korpusov alebo krajín science fiction našej doby. Zámerom Ivana Pavleho ale nie je ohurovať diváka futurologickými predstavami, ale dať mu nádej na optimistickú budúcnosť.

Napriek rôznym tematickým okruhom si autor uchováva svoj charakteristický rukopis, ktorý je rozoznateľný medzi desiatkami súčasných umelcov. Dôležitým výrazovým prostriedkom je farba, len málokedy podporená lineárnymi prvkami. Jeho obrazy sú určené ľuďom, ktorí potrebujú pre plnosť svojho života farby, formy a obrazy, tak, ako potrebujú poéziu, alebo hudbu, alebo iné formy umenia. Ivan Pavle je totiž presvedčený, že umenie je súčasťou nášho života.

Výstava malieb Ivana Pavleho v galérii NOVA potrvá od 6. decembra 2004 do 2. januára 2005.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.