Ministerstvo kultúry SR prijíma tipy na zápis do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska

Obrázok k článku

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa môže rozšíriť o ďalšie prvky. Návrhy na zápis do zoznamu, ktorý v súčasnosti obsahuje 11 prvkov, medzi iným aj fujaru, čičmianske ornamenty či modrotlač, môže podať každý. Nominácie prijíma Ministerstvo kultúry (MK) SR do konca marca. Ministerstvo vyhlásilo popri výzve na predloženie nominácií na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zároveň aj výzvu na podávanie návrhov na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Verejnosť môže svoje nominácie vypracované podľa stanovených kritérií posielať poštou do 31. marca na adresu Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava, agentúru SITA o tom informoval referát styku s médiami.


Na Slovensku je UNESCO najviac známe vďaka zápisom známych miest či pamiatok do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sú v ňom kultúrne a prírodné lokality ako Banská Štiavnica, Levoča, Vlkolínec, ale aj Karpatské bukové pralesy a ďalšie. UNESCO však chráni aj nehmotné kultúrne dedičstvo. Zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO je formou medzinárodného uznania. UNESCO ho priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napríklad hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana. Predpokladom na uchádzanie sa o zápis do Zoznamu nehmotného svetového dedičstva ľudstva UNESCO je zápis v národnom zozname, Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V domácom registri je v súčasnosti 11 zapísaných prvkov: Fujara a jej hudba, Radvanský jarmok, Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, Terchovská muzika, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku, Čičmianske ornamenty, Banskoštiavnický Salamander, Tradičné bábkarstvo na Slovensku, Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku, Modrotlač a Horehronský viachlasný spev. Register vedie Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré patrí pod Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). 


Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru vedie aj Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zatiaľ jediný zápis v zozname patrí od 28. januára 2016 Škole remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Zápis je základným stupňom pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Vyjadruje sa ním uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.