Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.

Ako ďalej agentúru SITA informovalo ministerstvo kultúry, vytvorenie zoznamu nášho nehmotného kultúrneho dedičstva vyplýva Slovensku z Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a rovnako aj z Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktoré SR prijala a ratifikovalo pred niekoľkými rokmi. Na ich základe vláda v auguste 2007 schválila koncepciu ministerstva kultúry v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorá hovorí aj o zozname. Podľa ministerstva kultúry je vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska “vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na prehĺbenie vedomia verejnosti o hodnotách majstrovských diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a o potrebe ich ochrany a revitalizácie”.


Všetky potrebné informácie k predkladaniu nominácií, ako aj on-line registračný formulár nájdete sú dostupné na internetovej adrese – http://www.ludovakultura.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články