Rudolf Fila

Titulny obrazok blogu uzivatela: Galeria u anjela

Rudolf Fila – maliar, ilustrátor, esejista, pedagóg, vystavuje v Galérii u anjela v Kežmarku kolekciu svojej tvorby pripravenú k výtvarnému festivalu Dialógy_011.

Rudolf Fila bol vždy jasne vyprofilovaný autor, ktorý hľadá a objavuje svoje vlastné pravdy a cesty vývinu maliarskeho rukopisu a gesta cez dokonalú znalosť tvorby autorov žijúcich a tvoriacich dávno pred ním. Kým mnohí autori túto skutočnosť priznávajú len okrajovo a hlásia sa  skôr len k myšlienkovému odkazu toho ktorého autora – predchodcu, Rudolf Fila demaskuje archeologické vrstvy vývoja výtvarného umenia a necháva naplno vyznieť inšpiráciu starými majstrami, ktoré potvrdzuje svojím maliarskym gestom. Verifikuje overené a jednotlivými zásahmi akoby dával potvrdenie pravosti a spôsobilosti konkrétneho umeleckého diela. Veď naozaj len čas preverí všetko. Jeho rukopis a myšlienkové pochody sú neobyčajne invenčné, majú hĺbku a opodstatnenie. Tento maliar – filozof sa dnes jednoznačne radí medzi symboly umenia šesťdesiatych rokov minulého storočia u nás.

Rudolf Fila má vo svojej tvorbe 2 základné témy: ženské telo a reflexia maliarstva. Sám o nich hovorí – „ Názvom „telovky“ som ironicky zaťažil cyklus, ktorý sa zatiaľ akoby nechýlil k záveru. Pozostáva z detailov najbežnejšej banality – ľudského tela, ktoré je však zároveň našou najväčšou vzácnosťou, pretože čo okrem neho ešte môžeme naozaj vlastniť ? Poznamenané zásahmi, doráňané, stigmatizované, zdobené – najvariabilnejší slovník nauniverzálnejšieho jazyka.“ Rudolf Fila na svoje telovky neokázalo usadzuje materinské znamienka farebného dotyku, občas dráždivo premieňa na španielske mušky – vzrušujúco a provokatívne. Mimoriadny intelektuálny rozhľad a pohľad na umenie, mu umožňuje hľadačstvo a rúhačstvo zároveň. Bez rúhačstva, rúcania starých modiel by sa umenia a ani ľudstvo samotné nevyvíjalo. Zásahy do malieb iných autorov, premaľby, farbopády, lineárne čiary, pŕskance farieb, živé výtvarné gesto. To všetko vrství a ukladá na vopred vybraný obraz, papier , plátno, ofset. Irónia a fascinácia umením zároveň vedie jeho ruku, niekedy chirurgicky presne a inokedy zdanlivo náhodne. Zinscenuje tak novú podobu sveta, aspoň toho výtvarného. Rudolf Fila sa programovo hlási k mnohým autorom, vedie s nimi vzrušujúci dialóg a vzdáva im poctu dotváraním ich diel novou maľbou, kontrapunktom.

Tak ako sú v slovesnom umení dôležité kontrapunkčné znamienka a práve oni udávajú celej vete zmysel, rovnako jeho maliarsky zásah dáva pôvodnému obsahu nový zmysel.

Poctil takto diela Klimta a Messerschmidta, Bacona a Turnera a mnohých ďalších. Zvláštnym spôsobom premaľoval nemohúce krajinky a maľby socrealistické, spustil na ne milosrdnú drapériu, maľbu v podobe riaseného závesu prekrývajúcu všetko.

Na záver ešte jeden citát autora: „V umení nerozhoduje tvaroslovie, ale sila, ktorá je v ňom.“ Pozývame divákov, aby sa o tom prišli do Galérie u anjela v Kežmarku presvedčiť do 01. 09. 2011.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch). V rokoch 1960 – 90 vyučoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1990 – 92 viedol ateliér maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V šesťdesiatych rokoch, po súborných výstavách v Bratislave a pozoruhodnom zastúpení na medzinárodných prehliadkach, galeristka Claudia Mayerová pripravila rozsiahlu výstavu v Zürichu (1971), ale jej realizácia z ideologických dôvodov nebola umožnená a Fila sa na dvadsať rokov ocitol medzi predstaviteľmi alternatívnej kultúry. Roku 1989 vystavoval v Glasgowe a Londýne, o rok neskôr s významným rakúskym maliarom Arnulfom Rainerom na prestížnej výstave Détente, ktorá putovala Európou. Pre dvomi rokmi pripravili pre Galériu mesta Bratislavy spoločnú výstavu s názvom Pocta Messerschmidtovi. V uplynulom desaťročí mal samostatné výstavy vo Viedni, Budapešti, Ulme, Londýne, Novare a v Paríži. Jeho práce sú v stálej expozícii Credit Suisse Art Collection v Londýne, v zbierkových fondoch Institute of Contemporary Arts (Londýn), v pražskej Národnej galérii, viedenskom Múzeu XX. storočia, v Ulmskom múzeu, v galériách v Paríži, Novare, Houstone a ďalších mestách Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rudolf Fila – maliar

Rudolf Fila sa narodil 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Brne (1950–1952) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1952–1958). V roku 1959 bol zamestnaný v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1960–1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1990–1992 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Farby a chute jesene na plátnach Jána Bergera

Galéria NOVA prináša ďalšie „rodinné striebro“ slovenského výtvarníctva.
Ak vás vrtkavé jesenné počasie nezláka do prírody, vyrazte za kultúrou. Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave už tradične prezentuje to najlepšie z diel súčasných slovenských výtvarných umelcov. Tentoraz pozýva na predajnú výstavu najnovších malieb Jána Bergera, ktorá potrvá od 6. septembra do 2. októbra 2004.

Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.