Rudolf Fila

Titulny obrazok blogu uzivatela: Galeria u anjela

Rudolf Fila – maliar, ilustrátor, esejista, pedagóg, vystavuje v Galérii u anjela v Kežmarku kolekciu svojej tvorby pripravenú k výtvarnému festivalu Dialógy_011.

Rudolf Fila bol vždy jasne vyprofilovaný autor, ktorý hľadá a objavuje svoje vlastné pravdy a cesty vývinu maliarskeho rukopisu a gesta cez dokonalú znalosť tvorby autorov žijúcich a tvoriacich dávno pred ním. Kým mnohí autori túto skutočnosť priznávajú len okrajovo a hlásia sa  skôr len k myšlienkovému odkazu toho ktorého autora – predchodcu, Rudolf Fila demaskuje archeologické vrstvy vývoja výtvarného umenia a necháva naplno vyznieť inšpiráciu starými majstrami, ktoré potvrdzuje svojím maliarskym gestom. Verifikuje overené a jednotlivými zásahmi akoby dával potvrdenie pravosti a spôsobilosti konkrétneho umeleckého diela. Veď naozaj len čas preverí všetko. Jeho rukopis a myšlienkové pochody sú neobyčajne invenčné, majú hĺbku a opodstatnenie. Tento maliar – filozof sa dnes jednoznačne radí medzi symboly umenia šesťdesiatych rokov minulého storočia u nás.

Rudolf Fila má vo svojej tvorbe 2 základné témy: ženské telo a reflexia maliarstva. Sám o nich hovorí – „ Názvom „telovky“ som ironicky zaťažil cyklus, ktorý sa zatiaľ akoby nechýlil k záveru. Pozostáva z detailov najbežnejšej banality – ľudského tela, ktoré je však zároveň našou najväčšou vzácnosťou, pretože čo okrem neho ešte môžeme naozaj vlastniť ? Poznamenané zásahmi, doráňané, stigmatizované, zdobené – najvariabilnejší slovník nauniverzálnejšieho jazyka.“ Rudolf Fila na svoje telovky neokázalo usadzuje materinské znamienka farebného dotyku, občas dráždivo premieňa na španielske mušky – vzrušujúco a provokatívne. Mimoriadny intelektuálny rozhľad a pohľad na umenie, mu umožňuje hľadačstvo a rúhačstvo zároveň. Bez rúhačstva, rúcania starých modiel by sa umenia a ani ľudstvo samotné nevyvíjalo. Zásahy do malieb iných autorov, premaľby, farbopády, lineárne čiary, pŕskance farieb, živé výtvarné gesto. To všetko vrství a ukladá na vopred vybraný obraz, papier , plátno, ofset. Irónia a fascinácia umením zároveň vedie jeho ruku, niekedy chirurgicky presne a inokedy zdanlivo náhodne. Zinscenuje tak novú podobu sveta, aspoň toho výtvarného. Rudolf Fila sa programovo hlási k mnohým autorom, vedie s nimi vzrušujúci dialóg a vzdáva im poctu dotváraním ich diel novou maľbou, kontrapunktom.

Tak ako sú v slovesnom umení dôležité kontrapunkčné znamienka a práve oni udávajú celej vete zmysel, rovnako jeho maliarsky zásah dáva pôvodnému obsahu nový zmysel.

Poctil takto diela Klimta a Messerschmidta, Bacona a Turnera a mnohých ďalších. Zvláštnym spôsobom premaľoval nemohúce krajinky a maľby socrealistické, spustil na ne milosrdnú drapériu, maľbu v podobe riaseného závesu prekrývajúcu všetko.

Na záver ešte jeden citát autora: „V umení nerozhoduje tvaroslovie, ale sila, ktorá je v ňom.“ Pozývame divákov, aby sa o tom prišli do Galérie u anjela v Kežmarku presvedčiť do 01. 09. 2011.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch). V rokoch 1960 – 90 vyučoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1990 – 92 viedol ateliér maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V šesťdesiatych rokoch, po súborných výstavách v Bratislave a pozoruhodnom zastúpení na medzinárodných prehliadkach, galeristka Claudia Mayerová pripravila rozsiahlu výstavu v Zürichu (1971), ale jej realizácia z ideologických dôvodov nebola umožnená a Fila sa na dvadsať rokov ocitol medzi predstaviteľmi alternatívnej kultúry. Roku 1989 vystavoval v Glasgowe a Londýne, o rok neskôr s významným rakúskym maliarom Arnulfom Rainerom na prestížnej výstave Détente, ktorá putovala Európou. Pre dvomi rokmi pripravili pre Galériu mesta Bratislavy spoločnú výstavu s názvom Pocta Messerschmidtovi. V uplynulom desaťročí mal samostatné výstavy vo Viedni, Budapešti, Ulme, Londýne, Novare a v Paríži. Jeho práce sú v stálej expozícii Credit Suisse Art Collection v Londýne, v zbierkových fondoch Institute of Contemporary Arts (Londýn), v pražskej Národnej galérii, viedenskom Múzeu XX. storočia, v Ulmskom múzeu, v galériách v Paríži, Novare, Houstone a ďalších mestách Európy, Severnej a Južnej Ameriky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rudolf Fila – maliar

Rudolf Fila sa narodil 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Brne (1950–1952) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1952–1958). V roku 1959 bol zamestnaný v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1960–1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1990–1992 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.