Rudolf Fila – maliar

Obnova.sk Fotografia

Rudolf Fila sa narodil 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Brne (1950–1952) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1952–1958). V roku 1959 bol zamestnaný v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1960–1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1990–1992 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.Samostatne vystavuje od roku 1962. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Národnej galérie v Prahe, Moravskej galérie v Brne, v Múzeu 20. storočia vo Viedni, v múzeu v Ulme, v stálej expozícii Credit Suisse Art Collection v Londýne a v ďalších mestách Európy, Severnej a Južnej Ameriky.
Rudolf Fila patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia posledných desaťročí. Vo svojej tvorbe sa usiluje o “jedinečnosť maliarskeho uchopenia sveta, založenú na vibrovaní medzi pravdou a básňou, realitou a ilúziou”. Už od svojho vstupu na umeleckú scénu v šesťdesiatych rokoch sa stal mimoriadnou osobnosťou, ktorá dala tomuto obdobiu svoju pečať.

Obnova.sk Fotografia
V živloch, 1982, olej

V šesťdesiatych rokoch patril Fila k najvýznamnejším predstaviteľom abstraktnej maľby. Práca s farbou a vnímanie jej optických i materiálnych kvalít sa stalo základom jeho práce.
Rudolf Fila je nielen maliarom a ilustrátorom, ale aj esejistom a pedagógom. Vydal knižné publikácie Analýza výstavby výtvarného diela (1979), Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník umeleckopriemyselnej školy (spoluautori O. Bartko
a Z. Reištellerová), Načo nám je umenie (1991) a knihu esejí, prednášok, článkov, recenzií, prejavov na vernisážach a rozhovorov z rokov 1965–2002 Cestou (2003), za ktorú mu bola udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2003. Cena Dominika Tatarku sa pokladá za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry
a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
Rudolf Fila patrí medzi popredných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia, ktoré svojou tvorbou obohatil o nové výrazové prostriedky a techniky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch).

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.