Posledná rozlúčka s Vladimírom Kompánkom v Dvorane MK SR

Obrázok k článku

Posledná rozlúčka so sochárom a maliarom Vladimírom Kompánkom bude vo štvrtok 27. januára od 14:00 do 16:00 v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. V Dvorane bude tiež vystavená kondolenčná kniha, agentúru SITA o tom informoval kunsthistorik Ľuboslav Moza za Spolok výtvarníkov Slovenska a Fond výtvarných umení.

Významný slovenský sochár, maliar a nositeľ Herderovej ceny Vladimír Kompánek zomrel 20. januára 2011 po krátkej ťažkej chorobe. Bol vedúcou osobnosťou Skupiny Mikuláša Galandu, zakladateľom Spolku výtvarníkov Slovenska a jeho čestným predsedom. "Jeho dielo vo svojom kontraste moderného i tradičného, imaginatívneho i racionálneho, napriek trvalej zakotvenosti v spomienkach a návratoch k národu a tradíciám zostáva stále aktuálne, ba až nadčasové," uviedol v správe o úmrtí výtvarníka Spolok výtvarníkov Slovenska.

Akademický sochár Vladimír Kompánek by sa tento rok v októbri dožil 84 rokov. Bol absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, študoval tiež na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v sochárskom ateliéri profesora Jozefa Kostku. V roku 1957 spoluzakladal v Martine Skupinu Mikuláša Galandu a zúčastnil sa na prelomovej „výstave mladej generácie” v Bratislave, ktorá predznamenala 60. roky v slovenskom umení. V rokoch 1964 a 1966 reprezentoval Slovensko na Bienále umenia v Benátkach, neskôr na EXPO ´67 v Montreali a EXPO ´70 v Osake. Získal Cenu Cypriána Majerníka, prestížnu cenu Gottfrieda Herdera vo Viedni a v roku 1968 aj Štátnu cenu. Kompánek sa v rokoch 1968 a 1988 aktívne zapájal do spoločenského procesu a podpísal mnohé protestné vyhlásenia.

V roku 1993 spolu s priateľmi zakladal Spolok výtvarníkov Slovenska a do svojej smrti bol jeho čestným predsedom. Výrazne sa podieľal na založení Nadácie Mikuláša Galandu (1995-1997) a na vzniku Ateliéru slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts v Paríži. Za jeho pozoruhodný umelecký prínos mu v roku 2002 udelili Cenu Martina Benku, v roku 2003 Cenu M. A. Bazovského. Kompánek žil a tvoril v Bratislave. Svoje diela prezentoval na nespočetných samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a je zastúpený v mnohých verejných i súkromných zbierkach.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.