Farby a chute jesene na plátnach Jána Bergera

Galéria NOVA prináša ďalšie „rodinné striebro“ slovenského výtvarníctva.
Ak vás vrtkavé jesenné počasie nezláka do prírody, vyrazte za kultúrou. Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave už tradične prezentuje to najlepšie z diel súčasných slovenských výtvarných umelcov. Tentoraz pozýva na predajnú výstavu najnovších malieb Jána Bergera, ktorá potrvá od 6. septembra do 2. októbra 2004.
Bergerove obrazy sú špecifické svojou osobitou „chuťou maľby“ – pôsobí na vás nielen vizuálna farebná hra, ale aj pocity a vnemy z jednotlivých odtieňov. Podobným spôsobom si môžete vychutnávať aj hedonistické obrazy Henriho Matissa, i keď Berger je vo svojom koncepte skôr analytický. Precízne pracuje so štetcom: na plátno nanáša množstvo menších či väčších škvŕn, čiarok i bodiek, takže samotný obraz si vlastne vyskladáte až na sietnici oka. Tento výtvarný princíp vám možno pripomenie impresionizmus, no kým impresionisti sa snažili zachytiť dojem, zaznamenať atmosferické stavy či sledovať svetelné vibrácie, podstatou Bergerových obrazov je v pozadí ukrytý príbeh. Maľba je síce na prvý pohľad takmer abstraktná, no farebné kompozície sú výsledkom cieľavedomého kombinovania farebných akordov a hľadania vlastnej cesty.

Ján Berger sa narodil roku 1944 v Třinci. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri profesora Mudrocha. V tom istom roku začal vyučovať kreslenie na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1986. Od roku 1987 viedol ateliér komornej maľby na Vysokej škole výtvarných umení, kde bol roku 1994 menovaný za profesora. Od roku 1998 vedie Katedru maliarstva na VŠVU. Jeho diela sa zaraďujú k stálym a overeným hodnotám súčasnej slovenskej maľby. Tvoria súčasť stálych expozícií, významných výstav i zbierkových fondov štátnych a verejných zbierok na Slovensku i v zahraničí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie