Akademická maliarka Eugénia Lehotská

Akademická maliarka Eugénia Lehotská študovala v rokoch 1961 – 1967 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálneho maliarstva (prof. D. Milly a prof. P. Matejka). V rokoch 1965 – 1966 pokračovala v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. A. Pelc). Ako profesorka pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave do roku 1990 a od roku 1997 štyri roky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa maľbe, grafike, tapisérii a ilustrácii. Vystavovala na mnohých autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a jej diela sa nachádzajú v zbierkach galérií a súkromných zberateľov na Slovensku i v cudzine.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články