Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja – 26.ročník odborného pamiatkového seminára

Obrázok k článku od zora.

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si Vás dovoľujú pozvať na 26.ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja.

 

Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul.č.1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 (štvrtok) s nasledovným programom :

13.00 Začiatok, prezentácia účastníkov

13.20 Štuková výzdoba v Trnave a na západnom Slovensku – Pokus o chronológiu a umeleckohistorické                      hodnotenie v kontexte vývoja štukatúry v 17. storočí
                                                                                                             PhDr. Jana Šulcová
                                                                                                             súkromná bádateľka

13.50 Objav barokového obrazu pod premaľbou z Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave
                                                                                                             Mgr.art. Veronika Daneček Šmigrovská                                                                                                                   reštaurátorka

14.10 K ikonografii objaveného barokového obrazu
                                                                                                             Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
                                                                                                             Centrum vied o umení SAV Bratislava

14.40 Predbežné výsledky archeologického výskumu v zaniknutom koryte Trnávky v južnej časti mestského                opevnenia v Trnave
                                                                                                           Mgr. Róbert Ölvecky, PhD. 
                                                                                                           Pamarch,s.r.o.
                                                                                                           Ing. Miroslav Matejka 
                                                                                                           samostatný výskumník v oblasti                                                                                                                               architektonicko –historického výskumu
                                                                                                           Mgr. Peter Barta, PhD.
                                                                                                           Katedra archeológie Filozofickej fakulty                                                                                                                   Univerzity Komenského v Bratislave

15.10 Prestávka
16.10 Nové poznatky k stavebnému vývoju románskeho Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Trstíne –                    Hájičku
                                                                                                          Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
                                                                                                          Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,                                                                                                                    Pro Monumenta Trnava

16.40 Krypta rodu Zichy vo Voderadoch
                                                                                                          Mgr. Marek Gilányi
                                                                                             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.10 Vodné mlyny v Chtelnici
                                                                                                         Ing. Marián Bocán
                                                                                                         súkromný bádateľ

17.40  Diskusia, ukončenie seminára

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede