Najlepšie zrekonštruované pamiatky získali ceny Fénix

Najkrajšie kultúrne pamiatky, ktoré vstali z popola, si odniesli ceny Fénix za Kultúrnu pamiatku roka 2006. Ocenenia už odovzdali dnes v budove Ministerstva kultúry SR. Ministerstvo sa v druhom ročníku rozhodlo udeliť štyri ceny bez kategórií, čo umožnilo porote väčšiu flexibilitu pri výbere tých najlepších. Autori víťazných projektov si okrem ceny Fénix odniesli aj finančnú odmenu 250-tisíc korún. Ceny sa odovzdávali pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska za prvej Československej republiky, predchodcu dnešného Pamiatkového fondu.

Jednou zo štyroch najlepšie zrekonštruovaných pamiatok roka 2006 je rímskokatolícky kostol Jakuba Staršieho v Tužine. Ocenili ho za technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela. Ďalším z ocenených je aj gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej. Má mimoriadne kvalitne a citlivo reštaurovaný ikonostas a mobiliár chrámu, ktorý je súčasťou nominovaného súboru Drevených kostolov v Karpatskom oblúku do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cenu si odniesli aj do Košíc za Kaplnku sv. Michala Archanjela za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej stredovekej pamiatky. Posledným oceneným je banskobystrický Thurzov dom a jeho Zelená miestnosť za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú celkovú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské použitie reštaurátorskej technológie čistenia.

Nominované boli aj Hotel Thermia Palace v Piešťanoch, Františkánsky kostol v Nových Zámkoch a Grófska kaplnka Csákyho kaštieľa v bratislavskom Prievoze.

Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka je oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. Hodnotí sa teda nielen reštaurovanie alebo obnova diela, ale aj komplexná príprava v podobe výskumov, dokumentácie, spolupráca viacerých odborníkov a snaha o zabezpečenie údržby a ochrany pamiatky do budúcnosti.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kultúrna pamiatka roka 2006

Minister kultúry Marek Maďarič
odovzdal 25.10. v Bratislave ceny Fénix víťazom súťaže Kultúrna
pamiatka roka 2006. Nominovaných bolo sedem pamiatok, z ktorých
nakoniec 12-členná odborná porota vybrala štyri.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

  1. Najlepšie zrekonštruované pamiatky získali ceny Fénix

    Je zaujimave ake rozporuplne to je v tomto rocniku. Vyborna realizacia v Turzovom dome a Kosiciach a na strane druhej Kastiel v Prievoze.

  2. Re: Najlepšie zrekonštruované pamiatky získali ceny Fénix
    Nerozumiem, čo presne myslíš tým spájaním Zelenej miestnosti v Thurzovom dome a kaštieľa v Prievoze. V minulom roku bol kaštieľ odcenený v kategórii architektonická obnova. V tomto roku kategórie neboli, takže súťažili ve´dla seba Zelená miestnosť a ako nová nominácia, dokončené reštaurovanie kaplnky kaštiela v Prievoze. Pričom odmenená bola práve Zelená miestnosť ale ani nástennej maľbe v kaplnke sa nedalo nič vytknúť.

    Vo všeobecnosti je vidieť veľký rozdiel v kvalite architektonických obnov a reštaurovania. Dúfam, že v budúcom ročníku sa objavia nejaké kvalitnejšie architektonické obnovy, mohli by sa prihlásiť napr. muničný sklad v Komárne, kazematy na hrade v Nitre, možno Aponyiho palác v Bratislave alebo radnica… Potešila by aj nejaká ľudovka.

Comments are closed.