Hrad Červený Kameň

Zachovaná renesančno - baroková pevnosť s rozsiahlym areálom na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Kar…

Pevnosť

druh areálu s opevnením, určeného výlučne (na rozdiel od hradu) na dlhodobú činnosť stálej vojenskej posádky. U nás vznikali v novoveku bu…

Kazematy

súčasť bastiónovej pevnosti najmä v kurtinách a bastiónoch,, murované, väčšinou zaklenuté priestory v ich drevozemných konštrukciách, s…