Kultúrna pamiatka roka 2006

Minister kultúry Marek Maďarič
odovzdal 25.10. v Bratislave ceny Fénix víťazom súťaže Kultúrna
pamiatka roka 2006. Nominovaných bolo sedem pamiatok, z ktorých
nakoniec 12-členná odborná porota vybrala štyri.
Kostol sv. Jakuba Staršieho z Tužiny získal cenu za
technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej
neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé
zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela.
Druhou ocenenou pamiatkou sa stal gréckokatolícky chrám sv.
Michala Archanjela v Ladomírovej za mimoriadne kvalitné a citlivé
reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru chrámu, ktorý je súčasťou
nominovaného súboru drevených kostolov v Karpatskom oblúku do Zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej
stredovekej pamiatky, pri ktorej bola venovaná pozornosť prezentácii
archeologického dedičstva, získala cenu Fénix aj Kaplnka sv. Michala
Archanjela z Košíc.
Cenu za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú
celkovú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké
výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské
použitie reštaurátorskej technológie čistenia si odniesla aj Zelená
miestnosť Thurzovho domu v Banskej Bystrici.
Ministerstvo sa v tohtoročnom druhom ročníku rozhodlo udeliť
ceny bez kategórií, čo umožnilo porote väčšiu flexibilitu pri výbere.
Autori víťazných projektov si okrem ceny Fénix odniesli aj finančnú
odmenu 250 000 korún.
Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka je oceniť komplexnú,
profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy či
reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu
pamiatkových hodnôt. Hodnotí sa teda nielen reštaurovanie alebo
obnova samotného diela, ale aj komplexná príprava v podobe výskumov,
dokumentácie, spolupráca viacerých odborníkov a snaha o zabezpečenie
údržby a ochrany pamiatky do budúcnosti.

Zdroj: www.tasr.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.