Ministerstvo kultúry SR udelilo ocenenia Kultúrna pamiatka roka 2008

Vo štvrtok 26. novembra 2009 o 14,00 h sa vo Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008. Poslaním súťaže, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je každoročne už od roku 2006 Ministerstvo kultúry, je podpora zodpovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávnych miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry pri príprave súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými sú tohto roku Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty, vždy za realizáciu obnovy pamiatok ukončenej v uplynulom kalendárnom roku. Titul Kultúrna pamiatka roka môžu súčasne získať maximálne štyri pamiatky – tri objekty kultúrnych pamiatok a jedno pamiatkové územie.

Za obnovu dokončenú v roku 2008 boli na cenu Kultúrna pamiatka roka 2008 nominované tieto pamiatky a pamiatkové územia:
1. Reštaurovanie barokového organu a zábradlia empory v chráme sv. Michala v Skalici
2. Obnova západného krídla trnavskej radnice
3. Rekonštrukcia opevnenia Farského kostola (Marienburg) v Trenčíne
4. Mauzóleum Andrássyho v Trebišove
5. Hudobný pavilón Kursalón v kúpeľnom parku v Sklených Tepliciach
6. Apponyiho palác v Bratislave
7. Meštiansky dom na Rudnayho nám. Č. 4 v Bratislave
8. Rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie v Novej Lesnej
9. Verejné priestranstvá historického centra Banskej Štiavnice
10. Muničný sklad – Kramerov lom v Bratislave
11. Stredoveká kaplnka a priľahlé priestory na hrade Slovenská Ľupča
12. Reštaurovanie a obnova západnej a južnej fasády vrátane fasád severnej a južnej veže premonštrátskeho kostola sv. Trojice v Košiciach
13. Obnova areálu mestského amfiteátra v Trnave

Nositeľmi titulu Kultúrna pamiatka roka 2008 sa nakoniec stali stredoveká kaplnka a priľahlé priestory na hrade Slovenská Ľupča, radnica v Trnave, kostol sv. Trojice v Košiciach a verejné priestranstvá historického centra Banskej Štiavnice. Okrem titulu Kultúrna pamiatka roka a artefaktu Fénix získal každý ocenený od SPP finančnú odmenu 8 300 € (približne 250-tisíc Sk). Je to popri iných prestížnych oceneniach v oblasti kultúrneho dedičstva jediná cena, ktorá je spojená aj s finančným ocenením a je venovaná najmä vlastníkom pamiatok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.

Odpovede

 1. Ministerstvo kultúry SR udelilo ocenenia Kultúrna pamiatka r

  Rovnako verejne priestranstva Saklice by si zasluzili ocenenie..

 2. Re: Ministerstvo kultúry SR udelilo ocenenia Kultúrna pamiat
  Do Štiavnice sa dostanem len občas, tak by som rád vedel, ktorú časť “verejných priestranstiev historického centra” ukončili v roku 2008. Viem, že tento rok sa tam robilo, ale vlani?

 3. Re: Ministerstvo kultúry SR udelilo ocenenia Kultúrna pamiat
  Víťazi cien v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008

  Bratislava 26.11.2009 – Dnes o 14, 00 h vo Dvorane Ministerstva kultúry SR prebehlo slávnostné udeľovanie cien v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Ministerstvo kultúry SR. Ceny víťazom odovzdal štátny tajomník MK SR Ivan Sečík. Rovnako ako predchádzajúce tri roky odborná komisia aj teraz rozhodovala o najlepších prihlásených pamiatkach, po prvýkrát však v dvoch súťažných kategóriách.

  V kategórii Príprava a realizácia obnovy historického prostredia udelila odborná komisia cenu za úpravu verejných priestranstiev historického centra Banskej Štiavnice, ktoré sa týkajú Námestia sv. Trojice, Radničného námestia, ul. A. Kmeťa, Dolnej ružovej ulice, Hornej ružovej ulice, Starozámockej ulice a Novozámockej ulice.

  V súťažnej kategórii Príprava a realizácia obnovy/reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky patrí víťazstvo trom uchádzačom.

  Cena putovala do Trnavy za obnovu západného krídla radnice, ktorá ako pôvodný stredoveký objekt z prelomu 14. a 15. storočia nesie v sebe mnoho zachovalých architektonických prvkov.

  Ďalej cenu získala stredoveká kaplnka a priľahlé priestory na hrade Ľupča. Cieľom reštaurátorských prác bolo prinavrátenie pôvodných architektonických a výtvarných hodnôt kaplnky, sakristie a vstupnej chodby.

  Premonštrátsky kostol sv. Trojice v Košiciach si tiež odniesol ocenenie v tejto kategórii a to za reštaurovanie vonkajších fasád a veží. Kostol bol postavený v roku 1681 a nesie znaky prechodu renesancie do baroka. Pôvodne bol postavený pre rád jezuitov, ktorí pri ňom založili školy a biskup Kisdy založil prvú košickú univerzitu. Preto sa kostol spomína aj ako „Univerzitný kostol“. Po zrušení jezuitského rádu dostali kostol premonštráti.

  Ministerstvo kultúry pri príprave súťaže spolupracovalo s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže, ktorými sú tohto roku Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR.

  Tlačový referát MK SR

Comments are closed.