Poznáme Kultúrne pamiatky roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky včera v Dvorane Ministerstva kultúry slávnostným odovzdávaním cien uzavrelo 3. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka.

Z 15 do súťaže prihlásených objektov si cenu Fénixa z rúk ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča prevzali vlastníci a reštaurátori 4 pamiatok. Nositeľmi titulu Kultúrna pamiatkou roka 2007 sa stali secesný most s kamennou novobarokovou balustrádou zábradlia v Kráľovej pri Senci, ďalej objekt Marianum v Trnave, radnica v Bardejove a tiež Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici v Bratislave.

Ministerstvo kultúry ako vyhlasovateľ a organizátor súťaže pri jej príprave spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s a Nadácia SPP.
Cieľom súťaže je každoročne oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy kultúrnych pamiatok a inšpirovať tak zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva.

Na uvedený titul sa okrem osvedčenia a ceny v podobe artefaktu Fénixa viaže i finančná odmena vo výške 250.000 Sk.

Tlačový referát MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články