Ministerstvo chce da? múzeám a galériám 2 miliardy

Bratislava 13. novembra (?TK) – Ministerstvo kultúry chce do roku 2011 vynaloži? na zlepšenie stavu kultúrneho dedi?stva takmer dve miliardy korún. Predpokladá to v návrhu Stratégie rozvoja múzeí a galérií, ktorý však ešte musí odobri? vláda.

Vyše 1,5 miliardy navrhuje ministerstvo rozdeli? inštitúciám v rezorte, zvyšok plánuje poskytnú? neštátnym múzeám a galériám v grantovom systéme.


Na Slovensku je pod?a ministerstva 88 múzeí a 25 galérií, ktoré spravujú približne devä? miliónov kusov zbierkových predmetov. Ich depozitáre sú pod?a analýzy úradu zastaralé, nedostato?ne chránené a klimaticky neudržiavané.


Najviac, 1,5 miliardy Sk, by preto malo ís? na skladovanie zbierkových predmetov a zlepšenie systému ochrany múzeí a galérií proti vlámaniam, krádežiam a požiarom. Polícia totiž eviduje asi tisíc ukradnutých umeleckých diel, z toho takmer 200 obrazov, vyše 400 sôch a množstvo starožitností.


Kvôli zlému zabezpe?eniu napríklad za?iatkom roka zmizlo z Tekovského múzea v Leviciach pä? vzácnych obrazov slovenských maliarov za asi pä? miliónov korún. Nelegálny obchod s kultúrnym dedi?stvom pod?a ministerstva narastá, pamiatky ?asto miznú aj v zahrani?í.


Ve?ké rezervy sú pod?a ministerstva aj v odbornej ochrane zbierkových predmetov, kvôli ?omu sa zhoršuje ich technický stav. Preto chce rozšíri? skladovacie priestory pre pamiatky a vybavi? ich klimatizáciou. Ak by vláda stratégiu schválila, pod?a ministerstva by sa stav depozitárov zna?ne zlepšil už od roku 2008.


V materiáli ministerstvo tiež navrhuje zavies? do základných ?innosti múzeí a galérií nové informa?né technológie, chce na to vy?leni? 92 miliónov korún. Na oživenie prezentácii kultúrneho dedi?stva s výchovno-vzdelávacím zámerom plánuje vynaloži? 370 miliónov korún.


Tento rok ministerstvo na realizáciu cie?ov stratégie rozdelilo múzeám a galériám takmer 57 miliónov korún. Na rozvoj múzeí a galérii chce maximálne využi? aj prostriedky zo štrukturálnych fondov, finan?ných nástrojov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho krá?ovstva.


Zdroj: him boa, ?TK, SME

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Slovenské múzejníctvo signalizuje SOS

Ak štát SNM neposkytne peniaze, hrozí prepúšťanie a zatvorenie niektorých expozícii: BRATISLAVA 17. mája (SITA) – Slovenské múzejníctvo je v hlbokej kríze, tvrdí generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Peter Maráky. Šéf najväčšieho múzea v SR tvrdí, že “jediné, čo môžeme v tejto chvíli signalizovať slovenskej verejnosti je – SOS, SOS, SOS”. Dôvodom krízy slovenských múzeí a galérií je podľa Marákyho viac. Hlavným však je liberalizácia cien energií, po ktorej kultúrnym inštitúciám pohltia väčšinu z ich prostriedkov prevádzkové náklady.

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.