Ministerstvo chce da? múzeám a galériám 2 miliardy

Bratislava 13. novembra (?TK) – Ministerstvo kultúry chce do roku 2011 vynaloži? na zlepšenie stavu kultúrneho dedi?stva takmer dve miliardy korún. Predpokladá to v návrhu Stratégie rozvoja múzeí a galérií, ktorý však ešte musí odobri? vláda.

Vyše 1,5 miliardy navrhuje ministerstvo rozdeli? inštitúciám v rezorte, zvyšok plánuje poskytnú? neštátnym múzeám a galériám v grantovom systéme.


Na Slovensku je pod?a ministerstva 88 múzeí a 25 galérií, ktoré spravujú približne devä? miliónov kusov zbierkových predmetov. Ich depozitáre sú pod?a analýzy úradu zastaralé, nedostato?ne chránené a klimaticky neudržiavané.


Najviac, 1,5 miliardy Sk, by preto malo ís? na skladovanie zbierkových predmetov a zlepšenie systému ochrany múzeí a galérií proti vlámaniam, krádežiam a požiarom. Polícia totiž eviduje asi tisíc ukradnutých umeleckých diel, z toho takmer 200 obrazov, vyše 400 sôch a množstvo starožitností.


Kvôli zlému zabezpe?eniu napríklad za?iatkom roka zmizlo z Tekovského múzea v Leviciach pä? vzácnych obrazov slovenských maliarov za asi pä? miliónov korún. Nelegálny obchod s kultúrnym dedi?stvom pod?a ministerstva narastá, pamiatky ?asto miznú aj v zahrani?í.


Ve?ké rezervy sú pod?a ministerstva aj v odbornej ochrane zbierkových predmetov, kvôli ?omu sa zhoršuje ich technický stav. Preto chce rozšíri? skladovacie priestory pre pamiatky a vybavi? ich klimatizáciou. Ak by vláda stratégiu schválila, pod?a ministerstva by sa stav depozitárov zna?ne zlepšil už od roku 2008.


V materiáli ministerstvo tiež navrhuje zavies? do základných ?innosti múzeí a galérií nové informa?né technológie, chce na to vy?leni? 92 miliónov korún. Na oživenie prezentácii kultúrneho dedi?stva s výchovno-vzdelávacím zámerom plánuje vynaloži? 370 miliónov korún.


Tento rok ministerstvo na realizáciu cie?ov stratégie rozdelilo múzeám a galériám takmer 57 miliónov korún. Na rozvoj múzeí a galérii chce maximálne využi? aj prostriedky zo štrukturálnych fondov, finan?ných nástrojov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho krá?ovstva.


Zdroj: him boa, ?TK, SME

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské múzejníctvo signalizuje SOS

Ak štát SNM neposkytne peniaze, hrozí prepúšťanie a zatvorenie niektorých expozícii: BRATISLAVA 17. mája (SITA) – Slovenské múzejníctvo je v hlbokej kríze, tvrdí generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Peter Maráky. Šéf najväčšieho múzea v SR tvrdí, že “jediné, čo môžeme v tejto chvíli signalizovať slovenskej verejnosti je – SOS, SOS, SOS”. Dôvodom krízy slovenských múzeí a galérií je podľa Marákyho viac. Hlavným však je liberalizácia cien energií, po ktorej kultúrnym inštitúciám pohltia väčšinu z ich prostriedkov prevádzkové náklady.

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.