Trnavský kraj zdigitalizoval tisíce predmetov z múzeí a galérií

Obrázok k článku

Trnavský samosprávny kraj zdigitalizoval vyše 10-tisíc zbierkových predmetov zo šiestich múzeí a dvoch galérií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Asi tretinu z nich sprístupní verejnosti prostredníctvom svojej intenetovej stránky. Digitalizovali sa mince, známky, obrazy, sochy, nábytok a mnohé iné artefakty. Informoval o tom projektový manažér Jakub Slobodník. ,,Jedným z cieľov digitalizácie je vytvorenie webovej aplikácie, cez ktorú si budú môcť návštevníci pozrieť výstupy z tohto procesu. Budú tam fotografie a stručný popis zbierkových predmetov. Možno to návštevníkov zaujme a priláka do našich múzeí a galérií,“ povedal Slobodník. Ďalším cieľom projektu je aj zvýšenie bezpečnosti zbierok jednotlivých kultúrnych inštitúcií. Najviac zbierkových predmetov digitalizovalo Západoslovenské múzeum v Trnave, výrazne menej Vlastivedné múzeum v Hlohovci či Galéria Jána Koniarka v Trnave. Jej riaditeľ Róbert Němeček to vysvetľuje tým, že galéria sa zameriava skôr na prezentáciu tvorby umelcov, predovšetkým 20. storočia, ako na vytváranie zbierok. Jej zbierkový prírastok je podľa riaditeľa len asi tridsať umeleckých diel ročne.

 

Trnavský samosprávny kraj získal 1,5 milióna eur na digitalizáciu kultúrneho dedičstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Samotné práce zabezpečovala spoločnosť NetPoint na digitalizačnom pracovisku, ktoré má kraj zriadené v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Väčšina z viac ako 10-tisíc zdigitalizovaných predmetov boli 2D objekty, len asi desať percent 3D objekty a filmy. Kraj sa podľa Slobodníka zaviazal pokračovať v digitalizácii ešte najmenej päť rokov, aj keď v tomto období už nepôjdu práce takým tempom ako doteraz. Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja majú spolu viac ako 500-tisíc zbierkových predmetov.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Zberateľstvo známok

Pri výbere zberateľa a predmetu jeho zbierania som zvažoval niekoľko variant. Nakoniec som sa rozhodol pre zbieranie známok. Túto činnosť dnes už môžeme nazvať fenoménom pretože niekoľko desaťročí sa mu venovali tisíce nadšencov po celom svete. Od malých chlapcov až po seniorov, od obyčajných ľudí až po boháčov. Jednoducho zbieranie známok sa stalo koníčkom ale aj veľkým biznisom.