Prostriedky na pamiatky, kultúru a umenie

Ministerstvo kultúry SR sprístupnilo na svojich internetových stránkach informácie o grantovej schéme ur?enej na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry.

Grantový systém ministerstva sa skladá z ôsmich podprogramov zameraných na podporu obnovy pamiatok, ?innosti múzeí, galérií a knižníc, audiovíziu, umenie, prezentáciu kultúry v zahrani?í a podporu medzinárodnej spolupráce, kultúru národnostných menšín a znevýhodnených skupín a na nehmotné kultúrne dedi?stvo, ?i kultúrno-osvetovú ?innos?.


Na udelenie finan?ného príspevku nie je právny nárok, ?o v praxi znamená, že peniaze môžete, ale nemusíte dosta?. V minulom roku dosiahla celková výška požadovanej dotácie takmer štyri miliardy slovenských korún (presnejšie 3 901 547 904 Sk), pri?om celková výška schválenej dotácie nedosiahla ani trištvrte miliardy (710 673 302 Sk). Napriek tomu je grantová schéma ministerstva kultúry jediným pravidelným štátnym grantovým zdrojom ur?eným na podporu kultúrneho dedi?stva, umenia a kultúry. Preto netreba túto šancu podce?ova?, ?i premrha?.


V niektorých programoch a podprogramoch došlo oproti minulému roku k zvýšeniu podielu spolufinancovania, napríklad v programe Obnovme si svoj dom sa podiel na spolufinancovaní zvýšil z 10 na 20 percent v podprogramoch 1.1 a 1.2 zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok.


Okrem toho sa zmenil aj termín na podávanie žiadostí, ktorý sa vo všeobecnosti oproti minulým rokom skrátil. Každý program má samostatný termín uzávierky, ktorý nájdete spolu s ?alšími potrebnými informáciami na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR www.mksr.sk pod odkazom Grantový systém MKSR na rok 2007. Napriek tomu, že sa skrátil ?as na podávanie žiadostí, na stránke ministerstva stále chýbajú podrobnosti o podmienkach jednotlivých programov, ako aj formuláre žiadostí. Ako nás informovali na Ministerstve kultúry, tieto informácie by sa mali zobrazi? v najbližších d?och. Želáme vám ve?a úspechov.


?o?ovi?ka

Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.