Mestské pamiatkové rezervácie SR

1. Banská Bystrica – pamiatková rezervácia (PR) vyhlásená uznesením Povereníctva kultúry SR č. 16 118/1955, 18. 5. 1955, Úradný vestník, čiastka 53/1955, úprava hraníc PR – nariadenie vlády SR č. 108/2004

2. B. Štiavnica – PR vyhlásená uznesením vlády ČSR z 11. 7. 1950 na základe návrhu Povereníctva kultúry SR, nepublikov., hranice PR nariad. vlády SR č. 280/2000 Z. z. 9. 8. 20003. Bardejov – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uznesenie vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublikované, hranice PR nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

4. Bratislava – PR vyhlásená uznesením Zboru povereníkov, Úradný vestník, čiastka 132/1954, 5. 10. 1954, hranice PR – nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

5. Jur pri Bratislave – nariadenie vlády SR č. 479/1990 Zb. o vyhlásení PR

6. Kežmarok – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uzn. vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublikované, hranice PR nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

7. Košice – uznesenie vlády SSR č. 46/1983

8. Kremnica – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uznesenie vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublikované, úprava hraníc PR nariadenie vlády SR č. 108/2004

9. Levoča – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uzn. vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublikované, hranice PR nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

10. Nitra – uznesenie vlády SSR č. 21/1981

11. Plavecký Štvrtok – nariadenie vlády SR č. 479/1990 Zb. o vyhlásení PR

12. Podolínec (okr. St. Ľubovňa) – nariadenie vlády SR č. 300/1991 Zb.

13. Prešov – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uznesenie vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublikované, hranice PR nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

14. Spišská Kapitula (okr. Levoča) – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uzn. vlády ČSR z 11.7.1950, nepublik., hranice PR nar. vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

15. Spišská Sobota (okr. Levoča) – PR vyhlásená na základe návrhu Povereníctva kultúry SR uzn. vlády ČSR z 11. 7. 1950, nepublik., hranice PR nar. vlády SR č. 596/2001 Z. z. 13. 12. 2001

16. Svätý Jur (okr. Pezinok) – nariadenie vlády SR č. 479/1990 Zb.

17. Štiavnické Bane – nariadenie vlády SR č. 201/1995 Zb.

18. Trenčín – uzn. vlády SSR č. 194/1987

19. Trnava – uzn. vlády SSR č. 194/1987

20. Žilina – uzn. vlády SSR č. 194/1987

Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva SR, Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články