Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry k 1. 1. 2005 na Slovenskun. / Vyhlásené / obec


1. 1977 Čičmany
2. 1977 Podbiel
3. 1977 Vlkolinec
4. 1977 Ždiar
5. 1979 Špania dolina
6. 1981 Osturňa
7. 1981 Sebechleby
8. 1981 Veľké Leváre
9. 1983 Brhlovce

10. 1990 Plavecký Peter

Spolu 757 pamiatok v rezerváciach, k 1. 1. 2005.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.

VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA