Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín. Chápala sochu nielen ako „stopu a odtlačok priestoru“, ale dospela k sugestívnemu vyjadreniu metafyzických vlastností hmoty ako nositeľky duchovných a existenciálnych záznamov. Dielo M. Bartuszovej patrí k základným výdobytkom moderného slovenského sochárstva a je jedinečné aj v širšom medzinárodnom kontexte. Výstava M. Bartuszovej vychádza z dlhodobého dramaturgického plánu SNG mapovať dielo významných osobností slovenského umenia.

Esterházyho palác, Bratislava, 3. poschodie, suterén, Trvanie výstavy: 15. jún – 2. október 2005, Kurátor výstavy Vladimír Beskid, Spolupráca za SNG Katarína Bajcurová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNG: Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín.

Ester Šimerová – Martinčeková

Výstava predstaví tvorbu „prvej dámy slovenského maliarstva“ Ester Šimerovej – Martinčekovej (1909 Bratislava – 2005 Liptovský Mikuláš) zo zbierok GMB, slovenských galérií a súkromných zbierok. Vo svojej tvorbe vychádzala Šimerová priamo z Parížskej školy a odkazy avantgárd rozvíjala po návrate z Paríža v slovenskom umení.

Trnava a Ján Koniarek

Spomienkové stretnutie Trnavčanov pri hrobe sochára Jána Koniarka organizuje v piatok 4. mája o 16:00 na cintoríne na Ulici Terézie Vansovej občianske združenie Trnavské fórum.

Rudolf Fila – maliar

Rudolf Fila sa narodil 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Brne (1950–1952) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1952–1958). V roku 1959 bol zamestnaný v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1960–1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1990–1992 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Václav Mencl (1905-1978) a Dobroslava Menclová (1904-1978)
Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov. Václav Mencl pôsobí v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave.

Jarmila Čihánková – Výber z tvorby

V priebehu takmer polstoročia činnosti sa Jarmila Čihánková (nar. 1925) zapísala do povedomia slovenskej verejnosti ako maliarka, kresliarka, grafička, autorka priestorových objektov a od polovice 60. rokov minulého storočia zasiahla významným spôsobom aj do textilnej tvorby: netkanej tapisérie (art protis a jej technologických odvodenín) a klasicky tkanej tapisérie. Do jej tvorivého profilu treba zahrnúť aj pedagogickú činnosť na ŠUP v Bratislave a Katedre scénografie VŠMU v Bratislave.