Trnava a Ján Koniarek

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Spomienkové stretnutie Trnavčanov pri hrobe sochára Jána Koniarka organizuje v piatok 4. mája o 16:00 na cintoríne na Ulici Terézie Vansovej občianske združenie Trnavské fórum. Stretnutie sa bude konať pri príležitosti 60. výročia úmrtia zakladateľa moderného slovenského sochárstva. Agentúru SITA o tom informoval predseda Trnavského fóra Bohumil Chmelík.
Večer predtým odhalia v trnavskej galérii pomenovanej po Jánovi Koniarkovi zreštaurovanú sochu Gea, symbolizujúcu grécku bohyňu zeme a plodnosti. Koniarkovu sochu z roku 1926 vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR reštauroval Pavol Rodzenák. Koniarek ako prvý slovenský sochár 20. storočia výrazne poznamenal podobu a tvár slovenského sochárstva prvej polovice 20. storočia. Koniarkova tvorba reprezentovala vrchol sochárskej produkcie na Slovensku začiatkom 20. storočia a začlenila slovenské sochárstvo do progresívneho európskeho prúdu. Pre Trnavu vytvoril Pomník padlých v I. svetovej vojne, sochu Milana Rastislava Štefánika i súsošie s Antonom Bernolákom.

Ján Koniarek sa narodil 30. januára 1878 vo Voderadoch v rodine dedinského učiteľa. Študoval na Uhorskej kráľovskej sochárskej majstrovskej škole v Budapešti u prof. Alojza Stróbla, Akadémii výtvarných umení v Mníchove a na Bavorskej kráľovskej výtvarnej akadémii. V r. 1906 prichádza Koniarek do Srbska. V rokoch 1908 – 1914 pracuje ako portrétista na kráľovskom dvore v Belehrade. V roku 1918 sa vrátil do Trnavy, kde tvoril a žil do smrti. V Trnave je dnes Galéria Jána Koniarka, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. V nej je sprístupnený reprezentačný výber z Koniarkovej tvorby.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Sochár Jozef Damko

Margaréta Horváthová a Ondrej Pöss

Koniec 19. a  prvé desaťročia 20. storočia sú v  dejinách Slovenska príznačné početnými osobnosťami kultúry a umenia, ktorých talent sa rozvinul mimo Slovenska. Ich tvorba zvyčajne neobohacuje naše múzeá, galérie ani verejné priestranstvá…

Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia

Margaréta Horváthová
Spiš je najbohatším regiónom na umelecké pamiatky minulosti na Slovensku. Na pomerne malom geografickom území sa nachádza neobvykle veľké množstvo pamiatok stredovekého, gotického a neskorogotického pôvodu. Príčiny tohto javu pútali už dávno pozornosť historikov kultúry a umenia.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…