Predkladanie prihlášok na Cenu ministerky kultúry je stále otvorené

Cena ministerky kultúry nahrádza päť ocenení rezortu v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva.

Predkladanie prihlášok na Cenu ministerky kultúry je stále otvorené. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Hajtol z odboru komunikácie rezortu.

Predkladanie prihlášok do nominačného procesu za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti je možné do soboty 20. februára. Prihlášky za oblasť múzeí, galérií a knižníc sa uzavrú v nedeľu 28. februára. Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry za rok 2020 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry je otvorená až do soboty 20. marca.

Cena nahrádza päť doterajších ocenení MK SR v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva a zvyšuje tým kredibilitu cien udeľovaných rezortom kultúry a ministerkou. Nominácie na laureátov môžu predkladatelia posielať v troch kategóriách. Tými sú cena za výnimočný prínos v oblasti umenia, cena za dlhoročný alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry a cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Predkladatelia nájdu všetky podrobnosti na webovej stránke MK SR.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.

Odpovede