Konferencia: Využitie značky UNESCO pre rozvoj cestovného ruchu

Obrázok k článku

Mesto Bardejov pozýva na medzinárodnú konferenciu na tému: Využitie značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu

Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti využitia značky UNESCO pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v regiónoch strednej Európy (Leveraging the UNESCO Brand for Sustainable Tourism Development in Central European Regions), pod záštitou Ministerstva životnéhoprostredia Slovenskej republiky a mesta Bardejov, sa bude konať dňa 5. mája 2017 v Bardejovských Kúpeľoch.

 

Konferencia, ktorá je zároveň vlajkovým podujatím Centra svetového dedičstva UNESCO, sa uskutoční pri príležitosti vyhlásenia roku 2017 za medzinárodný rok udržateľného turizmu s cieľom potvrdiť posilnenú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a UNESCO. 

 

Na konferencii sa zúčastni zástupca Centra svetového dedičstva, pán Peter DeBrine. Svoje príspevky prednesú odborníci prezentujúci najnovšie poznatky v oblasti udržateľného rozvoja lokalít svetového dedičstva z Francúzska, Izraelu, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Švajčiarska, Švédska, Veľkej Británie, a samozrejme, i zo Slovenska. Konferencia je pokračovaním spolupráce medzi Slovenskou republikou a UNESCO, s cieľom jej intenzifikácie, v snahe spojiť úsilie a stimulovať spoluprácu všetkých zainteresovaných, a zhodnotiť značku svetového dedičstva UNESCO v prospech nás všetkých. Organizátori chcú získať nové informácie a vymeniť si skúsenosti odborníkov v oblasti manažmentu cestovného ruchu, zameraných nielen na zmiernenie negatívneho dopadu turizmu, ale predovšetkým na pozitívne využitie riadeného cestovného ruchu v prospech dobrého stavu zachovania lokalít svetového dedičstva i prezentácie Slovenska. Jednotlivé vystúpenia v rámci konferencie budú tlmočené.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články